Zespół do spraw promocji

Przewodniczący: dr Rafał Werszler

dr Anna Łach

dr Piotr Malak

dr Ewa Repucho

mgr Dorota Kolenda

mgr Karina Nabiałczyk

mgr Wojciech Sierżęga

Karolina Biniek

Patrycja Dąbrowska

Olga Kowalczyk