PRACE HABILITACYJNE

 1. ADAMCZYK DANUTA
  Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (1892/93-1948) / Danuta Adamczyk.- Kielce: Wydaw. WSP, 1997.- 448 s.: 14 wkładek, il. (12.05.1998 r.)

 2. GŁOWACKA EWA
  Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej. / Ewa Głowacka.- Toruń: Wydaw. UMK, 2000.- 188 s.: il.; 24 cm (14.11.2000 r.)

 3. GÓRNY MIROSŁAW
  Zastosowanie metody kryteriów złożonych do oceny efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych. (4.07.2000 r.)
  Druk.: Ocena efektywności udostępniania informacji w bibliotekach naukowych. / Mirosław Górny.- Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1999.- 199 s.: il.; 24 cm

 4. NOWAK PIOTR
  Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. / Piotr Nowak.- Poznań: "Motivex", 2000.- 206 s.; err.: wykr.; 23 cm (13.03.2001 r.)

 5. SOSIŃSKA-KALATA BARBARA
  Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach. / Barbara Sosińska-Kalata.- W-wa: Wydaw. SBP, 1999.- 387 s.; 24 cm (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 33) (14.03.2000 r.)

 6. WOŹNIAK JADWIGA
  Kategoryzacja. Studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych. W-wa: Wydaw. SBP, 2000.- 223 s.; 21 cm (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 36) (10.04.2001 r.)

powrót