SEMINARIUM PROF. DRA HAB. JANUSZA SOWIŃSKIEGO

PRACE MAGISTERSKIE

 1. MĄKOL Małgorzata: Konsekwencja typograficzna powieści składających się na serię "Biblioteka Dzieł XX wieku" Wydawnictwa "Rój". 1999, 79, [14] s. 10 il. kserogr. bibliogr. 13 poz. Aneks
  Sygn. 2478 M

 2. OSSOLIŃSKA-OLSZYŃSKA Marzanna: "Zaranie Śląskie" (1945-1996). Wybór zagadnień. 2000, [2], 71 s. bibliogr. s.66-71
  Sygn. 2537 M/Z

 3. PODGÓRSKA Rozalia: Działalność Wrocławskiej Drukarni Naukowej w latach 1945-1990. 2000, 39 s. 14 tabl. kserogr. bibliogr. 17 poz. Aneks
  Sygn. 2516 M/Z

 4. SKORYNA-WITEK Brygida: Oficyna Wydawnicza "Obrzeża" Klubu Literackiego "Inspiracje" Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu 1985-1998. 2000, 65 s. 7 tabl.kolor. 2 tab. bibliogr. 25 poz. Aneks
  Sygn. 2514 M/Z

 5. ŚLIWIŃSKI Miłosz: Uprawnienia twórców dzieła literackiego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. na tle porównawczym z innymi aktami Polskiego prawa autorskiego w XX wieku. 1998, [1], 59 s. bibliogr. s.57-59
  Sygn. 2396 M

 6. ŚWIETŁOWICZ Anna: Czasopisma wychodzące w Jaworze w latach 1945-2000. 2000, 93 s. 10 tabl. kserogr. bibliogr. 7 poz. Aneks
  Sygn. 2541 M/Z

 7. TARASKA Lucyna: Jerzy Srokowski jako ilustrator książek dla dzieci i młodzieży. 2000, 54 s. 5 tabl.kolor. bibliogr. 44 poz.
  Wykaz książek il. przez J.Srokowskiego: 38 poz.
  Sygn. 2515 M/Z

 8. ZIELIŃSKA Iwona: Współpraca malarzy i grafików z drukarniami krakowskimi na początku XX wieku. 2000, 56 s. 15 tabl. kserogr. bibliogr. 30 poz. Aneks
  Sygn. 2517 M/Z

powrót


PRACE DOKTORSKIE
 1. LEWANDOWSKI Rafał: Analiza porównawcza formatów elektronicznych dokumentów tekstowych. Wrocław 2001, 177 s. tab. i przykł. bibliogr. 113 poz. (20.06.2001 r.)

 2. PĘKALSKA Marta: Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera w Poznaniu (1917-1939). Wrocław 2000, 176 s. 20 tabl. kserogr. bibliogr. s.169-174, aneksy (22.09.2000 r.)
  M.in. Bibliografia publikacji "Wydaw. Pol.": 619 poz.
  Sygn. 112 D

 3. ŻELIGOWSKI Henryk: Ukształtowanie edytorsko-poligraficzne współczesnej książki naukowej. Wrocław 1999, 158 s. ryc. aneks, bibliogr. 230 poz. (5.07.1999 r.)
  Sygn. 108 D

powrót