SEMINARIUM PROF. DR HAB. MARII MAJEROWICZ

PRACE MAGISTERSKIE

 1. ADAMCZYK Agnieszka: Poezja Haliny Poświatowskiej. Zagadnienia edycji i odbioru. 2000, 32 s. bibliogr. s. 27, aneks, indeks
  Sygn. 2519 M

 2. BOBER Magdalena: Dzieje biblioteki łańcuchowej w Złotoryi. 2001, 48 s. 4 tabl. z fot. bibliogr. s. 45-47
  M.in. wykaz ksiąg z tejże biblioteki: 22 poz.
  Sygn. 2628 M

 3. BOROWCZAK Małgorzata: Kalendarz Wrocławski 1958-2000. 2000, [2], 92 s. 3 tabl. kolor. bibliogr. 94 poz. Indeks
  Sygn. 2512 M

 4. BROSZ Bogusława: Organizacja i działalność biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie. 1999, [1], 83 s. schem. 4 tab. 3 zest. Il. bibliogr. 38 poz. Aneksy
  Sygn. 2442 M/Z

 5. DAJCZAK Aleksandra: Praca z czytelnikiem w zagranicznych bibliotekach publicznych na przykładzie Slough Central Library w Wielkiej Brytanii. 2000, 65 s. 4 tab. 4 wykr. 22 ryc. kolor. bibliogr. 26 poz.
  Sygn. 2505 M

 6. DZIARSKA Kazimiera: Biblioteka Zakładu Karnego w Wołowie. 1999, 87, [26] s. 11 fot. 3 rys. 5 tab. bibliogr. 84 poz. 22 zał.
  Sygn. 2443 M/Z

 7. FERCOWICZ Barbara: Biblioteka Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi na tle przemian w bibliotekach kościelnych. 1999, 68 s. bibliogr. 48 poz. Aneks
  Sygn. 2492 M/Z

 8. FLIS Aleksandra: Księgozbiór dziecięcy w Bibliotece Muzeum-Zamku w Łańcucie. 1999, [1], 71, [10] s. 18 fot. kolor. tab. bibliogr. s.66-68, aneks
  Sygn. 2457 M/Z

 9. GAŁCZYŃSKI Rafał: "Gazeta Noworudzka" w latach 1990-1998. Zarys monograficzny. 2000, 97 s. 6 tabl. bibliogr. 75 poz.
  Sygn. 2555 M/Z

 10. GRABOWSKA Iwona: Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w latach 1993-1998. 2001, [2], 63, [101] s. 9 tab. 26 il.kserogr. bibliogr. 63 poz. Aneksy
  Sygn. 2580 M/Z

 11. GUMIENNY Małgorzata: Anegdoty o książce w latach 1990-1995. 1999, [1], 67 s. 15 rys. bibliogr. 88 poz.
  Sygn. 2466 M

 12. KACPRZAK Małgorzata:Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie. 1999, 103 s. 3 fot. 14 tab. bibliogr. 39 poz. 8 zał.
  Sygn. 2444 M/Z

 13. KILIŃSKI Zbigniew: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Wałbrzychu. Filia Nowa Ruda 1959-1998. Działalność i organizacja. 2000, [1], 75 s. 12 tab. bibliogr. 27 poz.
  Sygn. 2507 M

 14. KOTARSKA Zenobia: Biblioteka szkolna panien benedyktynek łacińskich we Lwowie w latach 1918-1939. 1999, [1], 114 s. 5 tab. 5 zest. 2 il. 5 zał. bibliogr. 56 poz.
  Sygn. 2459 M/Z

 15. KOTERWA Elżbieta: Monografia "Życia Blachowni" za lata 1966-1995. 1998, 94 s. tab. 5 zdj. kolor. bibliogr. s.78-84, aneksy + wyd.specj. "Życia Blachowni"
  Sygn. 2409 M/Z

 16. KRÓL Grażyna: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Pieszycach. 1999, [3], 47 s. 2 tab. 3 il. Aneks, bibliogr. 4 poz.
  Sygn. 2460 M/Z

 17. KUCHARSKA Zofia: Biblioteka Pedagogiczna w Kluczborku. 1999, 91 s. 15 tab. 10 fot. bibliogr. 53 poz. Aneksy
  Sygn. 2441 M/Z

 18. KUJAWIŃSKA Elżbieta: Biblioteka pijarów w Warężu. 1998, 86 s. 25 tabl. kserogr. il. tab. mapa, 3 wykr. bibliogr. 29 poz.
  Sygn. 2400 M/Z

 19. KWAPISZ Danuta: Formy pracy z czytelnikiem w powiecie kępińskim w latach 1945-1975. 1998, 94 s. 11 tab. 2 mapy, 8 odb.kserogr. 22 zdj. bibliogr. s.93-94
  Sygn. 2399 M/Z

 20. KWAŚNA Joanna: Kalendarz Opolski w latach 1955-1996. 1998, 70 s. 2 tab. bibliogr. 153 poz. Aneksy
  Sygn. 2416 M/Z

 21. LACH Anna: Zeszyty Wojnickie (1992-1998). Próba monografii. 2000, 130, 5, [1] s. 5 kserok. bibliogr. 23 poz. Aneks
  M.in. bibliografia zawartości: 558 poz.
  Sygn. 2532 M/Z

 22. LIS Joanna: Pedagogiczna Biblioteka w Gorzowie Wlkp. - wczoraj i dziś. 2001, [1], 188, [30] s. 42 tab. 6 fot. mapa, bibliogr. 65 poz. Aneks
  Sygn. 2615 M/Z

 23. ŁASTOWSKA Dagmara: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego o.o. Franciszkanów we Wrocławiu. 2001, 56, [40] s. 2 tab. 20 zdj. bibliogr. s. 54-56, aneksy
  Sygn. 2582 M/Z

 24. MALINOWSKA Dorota: Druki XVI-wieczne Biblioteki Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 2000, 79 s. 6 tab. bibliogr. 33 poz. Indeks
  Sygn. 2513 M/Z

 25. MOSKWA Krzysztof: Twórczość Juliusza Stryjkowskiego (1951-1993). 2000, [1], 109 s. 4 tab. 3 aneksy, bibliogr. s. 102-104, indeks
  Sygn. 2520 M

 26. MROCZKOWSKA Marzena: Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-nej im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie w latach 1975-1997. 1998, [2], 80, [2] s. 30 s. kserogr. aneksu, il. 39 tab. 3 fot. kolor. 2 wykr. bibliogr. 50 poz.
  Sygn. 2401 M/Z

 27. NIEPIEKŁO Magdalena: Twórczość Tadeusza Konwickiego w latach 1950-1995. 2000, 71 s. 12 tab. bibliogr. 35 poz. Indeksy
  Sygn. 2521 M

 28. OFIERSKA-MAJERAN Magdalena: Drukowane inwentarze i katalogi Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 2000, [1], 135 s. 20 fot. bibliogr. 75 poz. Indeksy
  Sygn. 2506 M

 29. OLEKSY Elżbieta: Polskie przekłady literackie Oświecenia. Pisarze jako ich autorzy. 1999, [2], XIV, 80 s. tab. bibliogr. 49 poz. Indeksy
  Sygn. 2461 M/Z

 30. PANKAU Alicja: Działalność informacyjna Biblioteki im. R.W.Berwińskiego w Środzie Wlkp. 1999, 58 s. 12 tabl. kserogr. 12 fot.kolor. 6 tab. bibliogr. 29 poz.
  Sygn. 2462 M/Z

 31. PILARCZYK Dorota: Ośrodki kultury w Dzierżoniowie. 2001, [1], 53, [34] s. 3 tabl. kserogr. 3 tab. bibliogr. 9 poz. Aneksy
  Sygn. 2588 M/Z

 32. PODOLECKA Małgorzata: Organizacja i działalność biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w Górze w latach 1963-1999. 1999, 78 s. 11 fot.kolor. 7 tab. bibliogr. 40 poz. Aneks
  Sygn. 2458 M/Z

 33. PRUS Maria: Biblioteki dolnośląskie w pracach magisterskich wykonanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1961-1997. 1999, 127 s. 8 tab. 2 wykr. bibliogr. 17 poz. Indeksy
  Sygn. 2487 M

 34. PUŁAWSKA Marta: Pamiętniki kobiet w XIX wieku. 1999, 109 s. bibliogr. 41 poz.
  Sygn. 2477 M

 35. ROMAŃCZUK Jadwiga: Dzieje i działalność Dzielnicowej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Struga Wrocław-Fabryczna w latach 1956-1996. 1999, [1], 57 s. 6 k. kserogr. 4 ryc. 23 tab. bibliogr. 26 poz.
  Sygn. 2467 M/Z

 36. RÓŻAK Ewa: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu - przemiany społeczno-polityczne i ich wpływ na rozwój bibliotekarstwa w latach 1986-1995. 2000, [2], 81 s. 7 wykr. 6 tab. bibliogr. 63 poz.
  Sygn. 2538 M/Z

 37. SALASTOWICZ Jarosław: Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1999). 2000, 76 s. 5 tabl.kolor. 8 tab. bibliogr. s.57-62, aneks, indeks
  Sygn. 2508 M

 38. SIECZKA Renata: Rola Biblioteki Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów we Wrocławiu w kształceniu młodzieży niepełnosprawnej. 1998, [2], 64, [7] s. 2 wykr. plan, schem. bibliogr. 22 poz. Aneks
  Sygn. 2435 M/Z

 39. SIKORA Renata: Filia dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. 1998, 137 s. 12 aneksów [21] s. 44 fot. 10 tab. 2 zest. bibliogr. 39 poz.
  Sygn. 2438 M/Z

 40. SÓJKA Mariola: Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w kulturze i historii Nowej Rudy. 1999, 119 s. 4 tabl. kserogr. 13 tab. 13 fot. bibliogr. 38 poz.
  Sygn. 2463M/Z

 41. SUSKA Agnieszka: Jadwiga Salomea Kowalska i jej wypożyczalnia książek w Sieradzu. 2000, [2], 89, [44], 76 s. 21 tabl.kolor. 8 wykr. bibliogr. 58 poz.
  M.in. przedrukowane katalogi w/w wypożyczalni
  Sygn. 2509 M

 42. SZCZĘŚNIAK Dorota: Działalność kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie w latach 1946-1997. 1998, [1], 92 s. 3 tab. 7 zał. kserogr. 5 fot. kolor. bibliogr. 37 poz.
  Sygn. 2402 M/Z

 43. SZPILA Mirella: Biblioteka księży pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. 1998, 118, [3] s. 7 tab. 7 zest. bibliogr. s.64-67, aneks
  Sygn. 2426 M/Z

 44. SZUSZKIEWICZ Wioletta: Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w latach 1993-1998. 2001, 64, [114] s. bibliogr. 77 poz. Aneksy (m.in. 64 il. kserogr. 12 tab.)
  Sygn. 2608 M/Z

 45. URBAŃSKI Marek Piotr: Biblioteki naukowe wyższych szkół wojskowych w Polsce. 2001, 62, XX s. 18 tab. 5 rys. bibliogr. 41 poz. Aneks
  Sygn. 2581 M/Z

 46. WĄSIK Beata: Dzieje i działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śmiglu w latach 1947-1997. 1998, [3], 79 s. 15 tab. 9 fot. 34 zał. bibliogr. 56 poz.
  Sygn. 2417 M/Z

 47. WESOŁOWSKA Magdalena: Twórczość Andrzeja Szczypiorskiego. Zagadnienia edycji i odbioru. 2001, [1], 61 s. 3 tab. bibliogr. s. 54, aneks
  Sygn. 2567 M

 48. WOJCIECHÓW Leszek: Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Zagadnienia edycji i odbioru. 2001, 72 s. 16 tab. bibliogr. 49 poz. Aneks
  Sygn. 2560 M

 49. WRÓBLEWSKA Joanna: Biblioteki narodowe w Internecie i w polskich czasopismach bibliotekoznawczych. 2001, [1], 72, [32] s. 14 tab. bibliogr. 41 poz. Aneks
  Sygn. 2590 M/Z

powrót


PRACE DOKTORSKIE
 1. FIRLEJ-BUZON Aneta: Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Wrocław 2000, 2 wol.: [1], 168, IX s. 16 tabl. kserogr. 11 tab. 14 wykr. 2 zest. bibliogr. 121 poz. + [1], 4, [12], 19, 6, [6], CLV s. (7.11.2000 r.)
  Sygn. 113 D

 2. PIETRZKIEWICZ Iwona: Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Wrocław 2000, 247 s. 15 tabl. kolor. bibliogr. 385 poz. Indeksy (6.06.2000 r.)
  Sygn. 109 D

powrót