SEMINARIUM PROF. DRA HAB. KRZYSZTOFA MIGONIA

PRACE MAGISTERSKIE

 1. ANKIEL Bernardeta: Opisy podróży w polskim repertuarze wydawniczym w latach 1928-1939. 2000, 141 s. 2 tab. 2 aneksy bibliogr. 40 poz.
  Zest. bibliogr. w/w opisów podróży: 395 poz.
  Sygn. 2522 M

 2. CZARNIEWSKA Monika: Album w polskiej produkcji wydawniczej lat dziewięćdziesiątych. 2000, 94 s.7 tab. 4 wykr. bibliogr. 41 poz.
  Bibliogr. albumów wyd. w l. 1990-1990: s. 57-93
  Sygn. 2526 M

 3. GEDO Aleksandra: Najpoczytniejsze książki literackie w Polsce w dobie pozytywizmu. 2000, 92 s. 17 tab. bibliogr. 53 poz.
  Sygn. 2523 M

 4. GORZKA Anna: Daniel Vogel (1745-1829) i jego księgozbiór. 2001, 121 s. 7 il. kserogr. bibliogr. 65 poz. Aneksy
  M.in. inwentarz w/w biblioteki
  Sygn. 2562 M

 5. GUZIKOWSKA Dorota: Centralne kategorie bibliologii Adama Łysakowskiego. 2001, 101, [11] s. portr. bibliogr. 59 poz. Aneks
  M.Ambros: Bibliogr. prac A.Łysakowskiego i piśmiennictwa o nim: 176 poz.
  Sygn. 2565 M

 6. JACHIMCZYK Marzena: Informacja o książce w miesięczniku "Znak" (1946-1995). 2001, 92 s. il. 15 tab. bibliogr. 41 poz. Aneks
  M.in. wykaz książek recenzowanych: 559 poz.
  Sygn. 2563 M

 7. JÓŹWIAK Monika: Muzeum książki wrocławskiej - projekt. 2000, 139 s. 35 il. 2 tab. schem. 2 mapy, bibliogr. 106 poz. Aneks
  Sygn. 2524 M

 8. KARBOWIAK Olaf Andrzej: Typologia książki muzycznej: książka o muzyce młodzieżowej w Polsce 980-2000. 2001, [2], 120 s. bibliogr. 71 poz.
  M.in.bibliogr. muzyki młodzieżowej 1980-2000: 108 poz.
  Sygn.. 2623 M

 9. LEGEŻYŃSKA Aleksandra: Recepcja bibliologii francuskiej w Polsce. 2001, 163 s. 7 tab. bibliogr. s.133-163, aneks
  M.in. wykaz prac cytowanych s.145-156
  Sygn. 2564 M

 10. NOGA Małgorzata: Monografia Oficyny Wydawniczej Sudety. 2000, [1], 136 s. 11 tabl. 12 tab. 6 wykr. bibliogr. s.135-136, indeksy
  M.in. bibliogr. wyd. nieperiodycznych O.W.Sudety 1989-2000: 125 poz.
  Sygn. 2527 M

 11. POPIŁKA Ewa: Anarchistyczny ruch wydawniczy na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 2001, 102, [27] s. 3 wykr. liczne il. bibliogr. s.95-101, aneks
  Sygn. 2591 M

 12. SOBCZAK Agnieszka: Wydawnictwo Prószyński i S-ka: działalność i repertuar wydawniczy. 2000, [1], 96 s. 4 tab, wykr. bibliogr. 17 poz. Aneks
  Sygn. 2533 M

 13. SYMBOR Beata: Naukoznawcze i biblilogiczne problemy szachów. 2001, 115 s. 2 tab. 13 diagr. bibliogr. 49 poz.
  Sygn. 2561 M

 14. WIĘCICKA Beata: Polskie wydawnictwa seryjne z zakresu bibliologii. Typologia. 1998, 106 s. 13 tabl. 26 tab. 7 wykr. 18 ryc. kserogr. bibliogr. s.72-104
  Sygn. 2421 M


powrót


PRACE DOKTORSKIE

 1. ALEKSANDROWICZ Renata: Polityka książki w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945-1990. Wrocław 1999, 173 s. 4 rys. 3 tab. bibliogr. 195 poz. (5.07.1999 r.)
  Sygn. 107 D

 2. GÓRALSKA Małgorzata: Dziedzictwo i przyszłość książki. Wybrane problemy elektronicznych form komunikacji piśmienniczej. Wrocław 2000, 141 s. bibliogr. 46 poz. (20.06.2000 r.)
  Sygn. 110 D

 3. WAŃKA Danuta: Kultura książki w Kaliszu w latach 1815-1914. Wrocław 1997, 376, [1] s. + [30] s. tab. bibliogr. 440 poz. (31.03.1998 r.)
  Sygn. 105 D

powrót