SEMINARIUM PROF. DR HAB. ANNY MIGOŃ

PRACE MAGISTERSKIE
 1. BUŁATOW Agnieszka: Książka naukowa w polskich bibliografiach zalecających i katalogach wzorcowych drugiej połowy XIX i początku XX wieku. 1999, [1], 108 s. 17 il.kserogr. 4 tab. bibliogr. 47 poz. Aneks
  Sygn. 2479 M

 2. KWAŚNA Joanna: Informacja o książce pedagogicznej i jej krytyka na łamach polskich czasopism pedagogicznych XIX wieku. 1999, 133 s. 12 tab. 2 wykr. bibliogr. 70 poz.
  Sygn. 2471 M

 3. LAMPERSKA Magdalena: Wydawnictwa informacyjne w repertuarze wydawniczym Wrocławia w dobie Oświecenia. Model edytorski wybranych edycji. 1999, [3], 114 s. bibliogr. s.111-114
  Sygn. 2454 M

 4. LEONHARD Robert: Model edytorski wydawnictw encyklopedycznych wydanych w Warszawie w epoce stanisławowskiej. 1999, 113 s. il. bibliogr. s.108-113
  Sygn. 2480 M

 5. ŁACMAŃSKA Monika: Model edytorski XIX - wiecznej naukowej książki rolniczej. 1999, [4], 128 s. 2 tab. bibliogr. s. 112-117, aneks
  Sygn. 2455 M

 6. PAJĄK Dorota: Wkład Polek w rozwój naukowego ruchu wydawniczego w latach 1880-1914. 1999, [1], 51 s. bibliogr. 37 poz. Aneks źródeł: 108 poz. Aneks autorek: 73 poz.
  Sygn. 2469 M

 7. PALUCH Justyna: Informacja i krytyka książki literaturoznawczej na łamach "Pamiętnika Literackiego" w latach 1902-1915. 1999, [3], 84 s. 6 tab. bibliogr. 32 poz.
  Sygn. 2470 M

 8. POKUSIŃSKA Alicja: Model edytorski naukowych książek medycznych wydanych w zaborze rosyjskim w latach 1863-1914. 1999, [4], 129 s. 2 tab. bibliogr. 106 poz. Aneks źródeł: 100 poz.
  Sygn. 2453 M

 9. SMARUJ Anna: Informacja o książce geograficznej i jej krytyka na łamach XIX - wiecznych czasopismach geograficznych. 1999, [1], 84 s. 4 tab. bibliogr. 40 poz.
  Sygn. 2472 M

 10. TOMASZEWSKA Joanna: Autor do czytelnika. Przedmowy w polskich książkach naukowych drugiej połowy XVIII wieku. 2001, [3], 80 s. bibliogr. 39 poz. + 57 poz.
  Sygn. 2550 M

 11. URBAŃSKA Alina: Autor do czytelnika. Przedmowy w polskich książkach naukowych pierwszego 30-lecia XIX wieku. 1999, [3], 107 s. bibliogr. 125 poz.
  Sygn. 2481 M

 12. WEREMCZUK Katarzyna: Model edytorski XIX - wiecznej naukowej książki medycznej. 1999, [4], 121 s. tab. bibliogr. s.105-121, aneks
  Sygn. 2482 M


powrót

PRACE DOKTORSKIE
 1. HERDEN Elżbieta: Karl Konrad Streit (1751-1826) i jego rola w kulturze książki epoki Oświecenia na Śląsku. Wrocław 2001, [1],175 s. 4 tabl. 19 il. kserogr. bibliogr. s.143-147 (29.06.2001 r.)
  Sygn. 116 D

 2. KOREDCZUK Bożena: "Dictionnaire raisonné de bibliologie" (1802-1804) Gabriela Étienne´a Peignota. Studium bibliologiczne. Wrocław 2000, 251 s. 5 tabl. 5 tab. bibliogr. s.235-246, aneks (13.11.2000 r.)
  Sygn. 115 D

powrót