Ważne komunikaty oraz uchwały

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Pismo Rektora UWr w sprawie miejsc w domach studenckich.

Komunikat nr 9/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dn. 1 VI 2020 r. zmieniający Komunikat nr 6/2020 Dziekana WF w spr. sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na WF.

Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim.

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr.

Komunikat nr 5 /2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji sem. let. roku ak. 2019/2020 na Wydziale Filologicznym.

Komunikat nr 6/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania na odległość zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr – english version.

Komunikat nr 5 /2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie organizacji sem. let. roku ak. 2019/2020 na Wydziale Filologicznym – english version.

Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego w Uniwersytecie Wrocławskim.

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z 4 maja 2020 r. w spr. sposobu realizowania zajęć dydakt. (po 04. 05. 2020), przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz organizowania egzaminów dyplom. na WF w sem. letnim r. ak. 2019/2020

Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Filologicznego z 4 maja 2020 r. w spr. sposobu realizowania zajęć dydakt. (po 04. 05. 2020), przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz organizowania egzaminów dyplom. na WF w sem. letnim r. ak. 2019/2020 – english version

Zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora UWr z dnia 8.04.2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora UWr z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności UWr.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w UWr od 11.03.2020 r. do odwołania

Regulation No. 29/2020 of the Rector of Wrocław University of March 11 2020

Informacja Dziekana Wydziału Filologicznego UWr dla studentów

Informacja Dziekana Wydziału Filologicznego dla studentów – english version

Uchwała nr 37/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 266/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020

Uchwała nr 36/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 265/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020