Studia stacjonarne

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie stacjonarnym realizowane są studia na kierunkach Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I i II stopień) oraz Publikowanie cyfrowe i sieciowe (I i II stopień).

Test kwalifikacyjny: język obcy studia I stopnia dla I roku;
studia II stopnia stacjonarne zapisy na B2+
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Studia II stopnia tryb stacjonarny
Studenci studiów magisterskich niestacjonarnych INiB: język rosyjski informacje