Kwalifikacyjne dla bibliotekarzy

 

Kierownik studiów: dr Halina Rusińska-Giertych; halina.rusinska-giertych@uwr.edu.pl

Sekretarz studiów: dr Elżbieta Jamróz-Stolarska; e-mail: elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl, ejamsto@gmail.com

Czas trwania studiów: 2 semestry

Od roku akademickiego 2014/2015 kandydatów na studia podyplomowe obowiązuje internetowa rejestracja na stronie https://irka.uni.wroc.pl/

Początek rejestracji: 14 maja 2018. Po zarejestrowaniu się należy złożyć wymagane dokumenty.

Termin składania dokumentów: do 24 września 2018. Kandydat zostanie listownie poinformowany o przyjęciu na studia po 24 września 2018.

Termin rozpoczęcia studiów: II połowa października 2018. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 15 osób).

Czesne: 3700 zł za dwa semestry.

Indywidualny numer konta podamy każdemu uczestnikowi po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO – dla bibliotekarzy, adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego podpisane przez kandydata (pobrane i wydrukowane z konta kandydata w systemie IRK),
  • odpis bądź poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • 1 fotografia o wymiarach 70 mm x 42 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle), podpisana imieniem i nazwiskiem.

Wymagane wykształcenie kandydata: absolwent studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) dowolnego kierunku (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa).

Program studiów dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Realizujemy przedmioty wprowadzające do problematyki bibliologicznej, przybliżamy historię kultury książki, najistotniejsze aspekty współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego, zagadnienia dotyczące miejsca biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Dostarczamy również niezbędnej wiedzy (teoretycznej i praktycznej) na wszystkich etapach działalności bibliotek: budowa kolekcji, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, organizacja działalności informacyjnej, zarządzanie biblioteką, marketing biblioteczny, czytelnictwo i użytkowanie informacji. Nasi słuchacze poznają zautomatyzowane systemy biblioteczne, tradycyjne i elektroniczne źródła informacji wraz z możliwościami ich wykorzystywania, techniki komunikacyjne w bibliotece, różnorodne formy zasobów i usług informacyjnych dostępnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych, metodykę przygotowywania spisów bibliograficznych, uczą się i doskonalą w zakresie poszukiwań bibliograficznych i faktograficznych, strategii wyszukiwania informacji, opracowania ich i realizacji, zapoznają się z metodami projektowania partnerstwa oraz metodami pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław.

Informacji o studiach udziela Sekretarz Studiów dr Elżbieta Jamróz-Stolarska elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl, ejamsto@gmail.com, tel. 668 151 523