Studia podyplomowe

Rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe dla bibliotekarzy w roku akademickim 2020/2021 jest zawieszona.