Studia podyplomowe

Rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli bibliotekarzy w roku akademickim 2019/2020 jest zawieszona.