Opłaty za studia

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za studia będzie można wnosić po podpisaniu umowy z Uczelnią (podczas pierwszego zjazdu). Na umowie każdy z Państwa będzie miał podany swój indywidualny numer konta.
Informacji ws. opłat udziela dziekanat Wydziału Filologicznego (tel. 375-25-13, email: elzbieta.saks@uwr.edu.pl).

Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora UWr z dn. 27.03.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w UWr dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akad. 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akad. 2018/2019