Studia niestacjonarne

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w trybie niestacjonarnym realizowane są studia na kierunkach Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I i II stopień) oraz Publikowanie cyfrowe i sieciowe (I i II stopień).

Uchwała nr 37/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 266/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020

Uchwała nr 36/2020 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 265/2019 Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminów wnoszenia ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów na Wydziale Filologicznym w r.ak. 2019/2020

Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora UWr z dn. 27.03.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w UWr dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akad. 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akad. 2018/2019

Zasady przeniesień na studia stacjonarne ze studiów niestacjonarnych w Instytucie INiB (studia licencjackie)

Lektoraty SPNJO: informacje dla studentów wznawiających/reaktywowanych na studia niestacjonarne I stopnia.

Lektoraty SPNJO: informacje dla studentów wznawiających/reaktywowanych na studia niestacjonarne II stopnia.