Specjalności

W trakcie studiów magisterskich studenci realizują program wybranej specjalności.

Specjalności realizowane na studiach stacjonarnych:

  • digitalizacja i publikowanie zbiorów
  • instructional designer – projektant materiałów

Specjalności realizowane na studiach niestacjonarnych: