Struktura organizacyjna

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

WŁADZE WYDZIAŁU:

Dziekan: prof. dr hab. Marcin Cieński

Prodziekan ds. dydaktyki: dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Grzegorz Kowal

Prodziekan ds. nauki oraz ogólnych: prof.dr hab. Leszek Berezowski

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych: dr hab. prof. UWr Igor Borkowski

 

WŁADZE INSTYTUTU:

Dyrektor: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
Z-ca dyrektora ds. ogólnych i naukowych: dr Agnieszka Łuszpak
Instytutowy Koordynator d.s. ECTS: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
Instytutowy Koordynator programu Erasmus+: dr Agnieszka Łuszpak

 

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznych: dr Renata Aleksandrowicz
Kierownicy studiów podyplomowych:
Podyplomowe Studia Wydawca Produktów Cyfrowych: dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO: dr Halina Rusińska-Giertych
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – II/PN-kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy: dr Renata Aleksandrowicz

Sekretariat: pokój 201
Godziny pracy: pn-pt: 10.00 – 14.00, wtorek – nieczynne dla studentów
Tel.: 071-3437-811
Tel./fax: 071-3752-412
Pracownicy: mgr Anna Kiełek, mgr Anna Kutkowska

Sekcja Informatyczna (pokój 206)

tel. 071-375-2457
Administrator sieci komputerowej:
inż. Izabela Jaraszek

Zakłady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

Zakład Teorii i Historii Książki
Kierownik: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr Kamila Augustyn
dr Anna Cisło

dr Agnieszka Łuszpak
dr Agnieszka Wandel
dr Rafał Werszler
mgr Jan Kaczorowski

Zakład Bibliotekoznawstwa
Kierownik: dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów
dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów
dr Katarzyna Setkowicz
dr Renata Aleksandrowicz
dr Agnieszka Łobocka
dr Stefan Nowicki
dr Halina Rusińska-Giertych

Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Kierownik: dr hab. Aneta Firlej-Buzon
prof. dr hab. Adam Pawłowski
dr Elżbieta Herden
dr Anna Łach
dr Artur Ogurek
dr Dorota Siwecka

mgr Emilia Klich
mgr Karina Nabiałczyk

Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
Kierownik: dr hab. Małgorzata Góralska
dr Paweł Bernacki
dr Bożena Hojka
dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr Elżbieta Jamróz-Stolarska
dr Piotr Malak
dr Ewa Repucho