Struktura organizacyjna

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

WŁADZE WYDZIAŁU:

Dziekan: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktyki i studiów stacjonarnych: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Prodziekan ds. jakości kształcenia oraz studiów niestacjonarnych: dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Stefan Kiedroń

 

WŁADZE INSTYTUTU:

Dyrektor: dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznychdr Anna Łach
Z-ca dyrektora ds. ogólnych i naukowychdr hab. Agnieszka Wandel
Instytutowy Koordynator d.s. ECTSdr Anna Łach
Instytutowy Koordynator programu Erasmus+dr Agnieszka Łuszpak

 

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznychdr Renata Aleksandrowicz
Kierownicy studiów podyplomowych:
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/POdr Kamila Augustyn
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – II/PN-kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzydr Paweł Bernacki

Sekretariat: pokój 201
Godziny pracy: pn-pt: 10.00 – 14.00, wtorek – nieczynne dla studentów
Tel.: 071-3437-811
Tel.: 071-3752-412
Pracownicy: mgr Anna Kiełek, mgr Anna Kutkowska

Sekcja Informatyczna (pokój 206)

tel. 071-375-2457
Administrator sieci komputerowej:
mgr inż. Izabela Jaraszek

Zakłady Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

Zakład Teorii i Historii Książki
Kierownik: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. Anna Cisło
dr hab. Agnieszka Wandel
dr Kamila Augustyn
dr Agnieszka Łuszpak
dr Rafał Werszler
mgr Anna Lubińska

Zakład Bibliotekoznawstwa
Kierownik: prof. dr hab. Bogumiła Staniów
dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów
dr hab. Halina Rusińska-Giertych
dr Renata Aleksandrowicz
dr Agnieszka Łobocka
dr Stefan Nowicki
dr Katarzyna Setkowicz

Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Kierownik: dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon
prof. dr hab. Adam Pawłowski
dr Elżbieta Herden
dr Anna Łach
dr Artur Ogurek
dr Dorota Siwecka
mgr Emilia Klich
mgr Karina Nabiałczyk

Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
Kierownik: dr hab. prof. UWr Małgorzata Góralska
dr hab. Ewa Repucho
dr Paweł Bernacki
dr Bożena Hojka
dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr Elżbieta Jamróz-Stolarska
dr Piotr Malak

Pracownia Humanistyki Cyfrowej (od 2018 r.)
Kierownik: prof. dr hab. Adam Pawłowski
Strona PHC