Rada Naukowa IINiB

Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
Sekretarz Rady Naukowej IINiB: dr Agnieszka Łobocka
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych i naukowych: dr Agnieszka Łuszpak
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Aneta Firlej-Buzon

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Profesorowie tytularni
  • prof. dr hab. Adam Pawłowski
 • Profesorowie UWr
  • dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów
  • dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
  • dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów
  • dr hab. prof UWr Małgorzata Derkacz
 • Adiunkci z habilitacją
  • dr hab. Małgorzata Góralska
  • dr hab. Aneta Firlej-Buzon

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych
dr Agnieszka Łobocka

Studenci i doktoranci

 • Doktoranci

mgr Kinga Brzozowska (doktorant)

 • Studenci

Karolina Biniek (III rok INB)