Rada Naukowa IINiB

Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon
Sekretarz Rady Naukowej IINiB: dr Agnieszka Łobocka
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych i naukowych: dr hab. Agnieszka Wandel
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Anna Łach

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Profesorowie tytularni
  • prof. dr hab. Adam Pawłowski
  • prof. dr hab. Bogumiła Staniów
 • Profesorowie UWr
  • dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
  • dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów
  • dr hab. prof UWr Małgorzata Góralska
  • dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon
 • Adiunkci z habilitacją
  • dr hab. Halina Rusińska-Giertych
  • dr hab. Anna Cisło
  • dr hab. Ewa Repucho
  • dr hab. Agnieszka Wandel

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych
dr Agnieszka Łobocka

Studenci i doktoranci

 • Doktoranci

 

 • Studenci