Doktoranci

promotor/opiekun naukowy:
dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów
dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów
dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak