Akredytacja

W r. 2002 Instytut Bibliotekoznawstwa uzyskał akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej na 5 lat.
Akredytacja na kolejne 5 lat została udzielona Instytutowi w r. 2007 (Certyfikat nr 20/2007).

Instytut poddał się także ocenie Pańtwowej Komisji Akredytacyjnej i uzyskał od niej certyfikat (Uchwała nr 278/2007) w dniu 26.04.2007 r., a następnie po przeprowadzeniu przez PKA akredytacji w innych instytutach prowadzących kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo otrzymał wyróżnienie.

Ocena instytucjonalna na Wydziale Filologicznym Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 10 grudnia 2015 r.