Publikacje Instytutu

2020

Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej
w czasach staropolskich (1660–1760) / Maciej Matwijów. –
Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020.
[http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1432].
Inspiracje filozoficzne w polskiej myśli bibliologicznej / Agnieszka Łuszpak.
– Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020
[http://www.atut.ig.pl/?1576,inspiracje-filozoficzne-w-polskiej-mysli-bibliologicznej]
Polska książka artystyczna po 1989 r. w perspektywie bibliologicznej
/ Paweł Bernacki. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020
[http://www.atut.ig.pl/?1559,polska-ksiazka-artystyczna-po-1989-r.-w-perspektywie-bibliologicznej]

2019

Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży
(na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej) / Agnieszka Wandel.
– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
[https://universitas.com.pl/produkt/3874/Przemiany-wspolczesnej-ksiazki-popularnonaukowej-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-przykladzie-francuskiej-oferty-wydawniczej].
Propedeutyka języków deskryptorowych / Jakub Maciej Łubocki.
– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019
[http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=392]

2018

Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia
i rzeczywistość : (studia i szkice) / Bogumiła Staniów. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [Wrocław] : Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=364].
Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. [http://www.wuwr.com.pl/products/1957.html]
Dzieje wydawnicze utworów Stanisława Przybyszewskiego w latach 1892-2015
w wybranych krajach europejskich / Anna Lubińska. – Wrocław : Questio, 2018.
Typografia dla humanistów : o złożonych problemach projektowania edycji naukowych / Ewa Repucho,
Tomasz Bierkowski. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
[http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=353]
Lilipucia rewolucja : awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach
2000-2015 : produkcja wydawnicza, bibliografia / Katarzyna Biernacka-Licznar,
Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=337&wydanie_id=0]
Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa / Anna
Cisło. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. [http://www.wuwr.com.pl/products/1951.html]
Kultura książki w humanistyce współczesnej / pod redakcją Bożeny Koredczuk
i Kamili Augustyn. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
[http://www.wuwr.com.pl/products/1978.html]

2017

Encyklopedia książki T. I i II / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. [http://www.wuwr.com.pl/products/1894.html]
Wrocław : literacka geografia miasta / Kamila Augustyn. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017.
[http://www.atut.ig.pl/?1358,wroclaw.-literacka-geografia-miasta]
 Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym / Jakub Maciej Łubocki. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=324]
 Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie / Aneta Firlej-Buzon. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=320]
Studia o Książce i Informacji / pod redakcją Elżbiety Jamróz-Stolarskiej. – [Nr] 36 (2017). – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. [http://www.wuwr.com.pl/products/1959.html]
Roczniki Biblioteczne LXI / red. Maciej Matwijów. – R. 61 (2017). – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. [http://www.wuwr.com.pl/products/1954.html]

2016

Typografia kompletna : kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego / Ewa Repucho. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. [http://www.atut.ig.pl/?1239,typografia-kompletna]
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników /pod red. Małgorzaty Góralskiej i Agnieszki Wandel. – Wrocław : Wydaw.  Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. [http://www.wuwr.com.pl/products/1813.html]
Roczniki Biblioteczne LX / red. Maciej Matwijów. – R. 60 (2016). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. [http://www.wuwr.com.pl/products/1879.html]
Studia o Książce i Informacji / pod redakcją Elżbiety Jamróz-Stolarskiej. – [Nr] 35 (2016). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. [http://www.wuwr.com.pl/products/1891.html]

2015

Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949). / wstęp, przypisy i opracowanie
Małgorzata Korczyńska-Derkacz. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=281]
Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod redakcją Renaty Aleksandrowicz,
Haliny Rusińskiej-Giertych. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. [http://www.atut.ig.pl/?1191,ksiazka-i-biblioteka-w-procesie-komunikacji-spolecznej]
Mediatyzacja treści naukowych w polskiej prasie ogólnej w latach 1975-2005 :
analiza ilościowa / Anna Łach. – Wrocław : Quaestio, 2015.
Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) /
Dorota Siwecka. – Wrocław – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=278]
Roczniki Biblioteczne LIX / red. Maciej Matwijów. – R. 59 (2015). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. [http://www.wuwr.com.pl/products/1811.html]
Studia o Książce i Informacji / pod redakcją Małgorzaty Komzy. – [Nr] 34 (2015). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. [http://www.wuwr.com.pl/products/1833.html]

2014

Kulturowa tożsamość książki / pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. [http://www.wuwr.com.pl/products/1680.html]
Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie /
Elżbieta Jamróz-Stolarska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. [http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=232]
Roczniki Biblioteczne LVIII / red. Maciej Matwijów. – R. 58 (2014). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. [http://www.wuwr.com.pl/products/1703.html]
Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 33 (2014). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. [http://www.wuwr.com.pl/products/1735.html]

2013

Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) : uczony i opiekun narodowych dóbr kultury / Maciej Matwijów. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.
Roczniki Biblioteczne LVII / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 57 (2013). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. [http://www.wuwr.com.pl/products/1631.html]
Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 32 (2013). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. [http://www.wuwr.com.pl/products/1642.html]

2012

Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012.
Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
Piśmienność i rewolucja cyfrowa / Małgorzata Góralska. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
W poszukiwaniu odpowiedniej formy : rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką /
pod red. Małgorzaty Komzy przy współudz. Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz i Ewy Repucho. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
Roczniki Biblioteczne LVI / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 56 (2012). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 31 (2012). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

2011

Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem / red. Małgorzata Siemież
i Renata Aleksandrowicz. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
Czytanie czytelnictwo czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudz. Agnieszki Łuszpak. –
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2011.
Miłość niejedno ma imię : studium monograficzne / pod red. Waldemara Żarskiego i Bogumiły Staniów. –
Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2011.
Norbert Honsza : bibliografia / oprac. Piotr Litwiniuk. – Łódź : Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi, 2011.
Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki
w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) /
Bożena Koredczuk. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Bibliotekoznawstwo XXX / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 30 (2011). – Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Roczniki Biblioteczne LV / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 55 (2011). – Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011

2010

Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945 / Andrzej Mężyński. – Warszawa : Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2010.
Dobra rada nie zawada : rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze / pod red. Waldemara Żarskiego
i Bogumiły Staniów. – Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2010.
Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy
im. Wasyla Stefanyka. Cz.1, Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r. / Maciej Matwijów, Elżbieta Ostromęcka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010.
Książka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi / [kom. red. Barbara Bieńkowska,
Maria Kocójowa, Małgorzata Komza, Kazimiera Maleczyńska, Zbigniew Nowak, Marta Skalska-Zlat]. – Wrocław
: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
Bibliotekoznawstwo XXIX/ pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 29 (2010). – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
Roczniki Biblioteczne LIV / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 54 (2010). – Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.

2009

Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.
Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : Historia, działalność, zbiory 1949-2009 / oprac. Krzysztof Walczak. – Kalisz: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009.
Świat w obrazach : zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje / pod red. Małgorzaty Komzy. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
W hołdzie wielkiemu Polakowi : dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa Parczewskiego / wstęp i opracowanie Ewa Andrysiak; red. Krzysztof Walczak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009.
Roczniki Biblioteczne LIII / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 53 (2009). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

2008

Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim / pod red. Marty Skalskiej-Zlat i Anny Żbikowskiej-Migoń. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Edukacja kulturalna w szkole : notatnik nauczyciela / red. Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk ; [wybór tekstów i red. merytoryczna: Jolanta Jagoszewska – wiedza o kulturze; Ewa Żgutowicz – informacja naukowa]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / [przedm. Ewa Andrysiak ; opisy bibliograficzne Monika Polińska-Jurczak, Bogumiła Celer]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008.
Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu, 14-16 września 2007 / [oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu [etc.], 2008.
Próby oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska / Adam Pawłowski. – Wrocław : Agencja Wydawnicza “Argi”, 2008.
Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa, 12-13.10.2007 r. / red. tomu Jadwiga Sadowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.
Bibliotekoznawstwo XXVII / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 27 (2008). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Roczniki Biblioteczne / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 52 (2008). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

2007

Ekslibrisy Władysława Kościelniaka ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : Wystawa w Muzeum Polskim w Rapperswilu (Szwajcaria) / oprac. Jadwiga Miluśka, Anna Piotrowska, Krzysztof Walczak; red. Krzysztof Walczak. – Kalisz : Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, 2007.
Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej : księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej / pod red. Jadwigi Sadowskiej. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2007.
Roczniki Biblioteczne / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 51 (2007). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

2006

Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wojnowice, 8-10 października 2004 / [red. nauk. Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Anna Żbikowska-Migoń przy współpr. Elżbiety Herden]. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.
Fanaberie i pasje : edycje bibliofilskie i druki ozdobne Biblioteki Narodowej w Warszawie / Ewa Repucho. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006.
Plany studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 1956-2006 / oprac. Małgorzata Góralska i Bogumiła Staniów. – Wrocław : Drukarnia Petit, 2006.
“Z uśmiechem przez wszystkie granice” : recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 / Bogumiła Staniów. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
Bibliotekoznawstwo XXVI / pod red. Małgorzaty Komzy. – [Nr] 26 (2006). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
Roczniki Biblioteczne / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 50 (2006). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

2005

Oblicza kultury książki : prace i studia z bibliologii i informacji naukowej / [kom. red. Małgorzata Komza, Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Anna Żbikowska-Migoń]. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Początki teorii bibliologii : “Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802-1804) Gabriela Etienne’a Peignota : analiza i recepcja / Bożena Koredczuk. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Roczniki Biblioteczne / red. Anna Żbikowska-Migoń. – R. 49 (2005). – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

 

 

Bibliografie opracowane przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego