Programy studiów

Programy studiów stacjonarnych   Programy studiów niestacjonarnych
Programy studiów stacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr obowiązujących od roku akademickiego 2019/20 i w latach następnych:Programy studiów I i II stopnia
 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 20.06.2017 r. obowiązujących od roku akademickiego 2017/18 i w latach następnych: Programy studiów I i II stopnia

 

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 20.06.2017 r. obowiązujących od roku akademickiego 2017/18 i w latach następnych:

Programy studiów I i II stopnia

 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 7.06.2016 r. obowiązujących od roku akademickiego 2016/17 i w latach następnych: Program studiów I stopniaProgram studiów II stopnia
Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 7.06.2016 r. obowiązujących od roku akademickiego 2017/18 i w latach następnych:Program studiów II stopnia

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera. 

    > Informacje dla Uczestników zajęć.

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 7.06.2016 r. obowiązujących od roku akademickiego 2016/17 i w latach następnych:Program studiów I stopniaProgram studiów I stopnia (korekta w roku 2017)

Przedsiębiorczość. Praca – biznes – kariera. 

    > Informacje dla Uczestników zajęć.

 

 Wykaz programów studiów stacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr

w dniu 30.06.2015 r. obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 i w latach następnych:

Program studiów I stopnia

Wykaz programów studiów niestacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 30.06.2015 r. obowiązujących od roku akademickiego 2015/16 i w latach następnych:Program studiów I stopnia
 

Programy studiów stacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 14 maja 2013 roku obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014:Program studiów I stopnia

 

Programy studiów niestacjonarnych dla kierunku PCiS zatwierdzonych przez Radę Wydziału Filologicznego UWr
w dniu 14 maja 2013 roku obowiązujących od roku akademickiego 2013/2014:Program studiów I stopnia