Interesariusze zewnętrzni

 

Interesariusze zewnętrzni stanowią pozauczelniane wsparcie procesu dydaktycznego realizowanego
w Instytucie Informacji Naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz publikowania cyfrowego i sieciowego już w trakcie studiów, w ramach praktyk zawodowych mają możliwość weryfikowania zgodności potrzeb a także wymagań rynku pracy z umiejętnościami oraz kompetencjami zdobywanymi w Instytucie Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa.

Poznanie opinii interesariuszy zewnętrznych nt. programów kształcenia, jak również przebiegu praktyk zawodowych stanowi cenną wiedzę zapewniającą pomoc w praktycznej realizacji procesu dydaktycznego,
w trosce o jego zgodność z wymogami współczesnego rynku pracy.
Za te ważne wskazówki bardzo serdecznie dziękujemy!

Wybrane instytucje, w których studenci Instytutu INiB odbywają praktyki:
– kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (oprócz specjalizacji edytorskiej):

Politechnika Wrocławska Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
ul. S. Worcella 25-27
50-448 Wrocław

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego
ul. Mickiewicza 98
51-684 Wrocław

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
ul. Niemcewicza 4
50-238 Wrocław

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Uniwersytet Wrocławski

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wroclaw

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59,
53-680 Wrocław

– kierunek Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe (rok akad. 2014/2015):

Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. K. we Wrocławiu
ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław

Wydawnictwo ASTRUM sp. z o. o. we Wrocławiu
ul. Norwida 19/6, 50-374 Wrocław

Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. Kościuszki 51A 50-001 Wrocław

Wydawnictwo VIA NOVA
ul. Pawła Włodkowica 11, 50-072 Wrocław

vm.pl sp. z o. o. we Wrocławiu
ul. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

Gazeta Wrocławska
ul. Świętego Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław

Redakcja CD-Action we Wrocławiu
ul. Sukiennice 6/8, 50-107 Wrocław

Kwartalnik Rita Baum
ul. Ruska 46 a, lokal 12/13, 50-079 Wrocław