Harmonogramy egzaminów dyplomowych

11 września 2020 r. (I stopień)

14 września 2020 r. (I i II stopień)

28 października 2020 r. (I i II stopień)