Harmonogramy

Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów, proszę sprawdzać aktualizacje!

*Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia:

Rok 1

Rok 2

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia II stopnia:

Rok 1

 

 

 

 

 

 

*Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017

Uwaga: możliwe korekty, proszę sprawdzać aktualizacje!

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia

Rok 2 Mgr

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia

Rok 1

Rok 2

Rok 3