Harmonogramy

Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Semestr letni 2020/2021

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów, proszę sprawdzać aktualizacje!

*Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021 r.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia:

Rok 1

Rok 2

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia II stopnia:

Rok 1

Rok 2 

 

 

 

 

 

Semestr letni 2020/2021

Uwaga: możliwe korekty, proszę sprawdzać aktualizacje

*Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3