Harmonogramy

Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Semestr letni 2017/2018

Uwaga: możliwe są korekty harmonogramów, proszę sprawdzać aktualizacje!

*Ostatnia aktualizacja: 17.05.2018

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia:

Rok 1

Rok 2

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia II stopnia:

Rok 1

Rok 2

 

 

 

 

 

 

Semestr letni 2017/2018

Uwaga: możliwe korekty, proszę sprawdzać aktualizacje

*Ostatnia aktualizacja:07.06.2018

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia:

Rok 1

Rok 2

Rok 3