Dyplomowanie studia II stopnia

Procedura ukończenia studiów II stopnia obowiązująca od roku akademickiego 2015/16 i później:

Terminy obron prac magisterskich w roku akademickim 2016/17:
czerwiec: 30.06
lipiec: 14.07
wrzesień: 15.09, 29.09

Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr
Procedura ukończenia studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD
Alternatywny przewodnik dyplomanta
Wzór strony tytułowej

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia na kierunkach: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz publikowanie cyfrowe i sieciowe (w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) jest przygotowanie pracy dyplomowej (o objętości 110 – 140 tysięcy znaków, podanie: praca dyplomowa o niestandardowej objętości) oraz złożenie egzaminu magisterskiego.
Student wybiera seminarium magisterskie oraz promotora drogą zapisu w systemie USOSweb (data rozpoczęcia zapisów jest każdorazowo określana we wrześniu).

Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 i później:
na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo –
na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe (od roku akademickiego 2016/17)

Deklaracja wyboru zakresu egzaminu magisterskiego (deklarację należny złożyć u promotora do 12 kwietnia)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia niestacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – od roku akad. 2017/2018

Ważne! Instrukcja dla autorów prac magisterskich

W roku akademickim 2017/18 opiekunami planowanych seminariów magisterskich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
 dr hab. prof. UWr B. Koredczuk dr hab. prof. UWr B. Staniów
dr hab. prof. UWr M. Matwijów dr hab. M. Góralska
dr E. Repucho
dr A.  Łuszpak
dr hab. A. Firlej-Buzon

 

Tematy prac dyplomowych realizowane na studiach II stopnia w latach 2016/17-2017/18

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk dr hab. Aneta Firlej-Buzon
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów dr hab. Małgorzata Góralska
  dr Bożena Hojka

Tematy prac dyplomowych realizowane na studiach II stopnia w latach 2015/16-2016/17

INB studia stacjonarne INB studia niestacjonarne
dr hab. Małgorzata Góralska dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk
dr hab. prof. UWr Maciej Matwijów dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak
dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak  
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz  

Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach II stopnia INB w latach 2014/15-2015/16
dr hab. Aneta Firlej-Buzon,
dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk,
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów

Terminy obron 2015/2016:
czerwiec: 29.06,
lipiec: 8.07, 14.07,
wrzesień: 16.09, 28.09