Dyplomowanie studia I stopnia

Informacje na temat procedury ukończenia studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 i później:
Procedura ukończenia studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr
Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD
Alternatywny przewodnik dyplomanta
Wzór strony tytułowej

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2016/17:
czerwiec: 19.06, 21.06, 22.06, 26.06, 28.06, 29.06, 30.06
lipiec: 10.07, 12.07, 13.07
wrzesień: 12.09, 13.09, 14.09 oraz 26 października 2017.

Zgodnie z programem studiów, każdy student III roku studiów I stopnia Instytutu INiB (wszystkie kierunki, wszystkie tryby) zobowiązany jest zrealizować seminarium licencjackie (w semestrach V i VI) oraz napisać pracę licencjacką (o objętości 55-70 tysięcy znaków, podanie: praca dyplomowa o niestandardowej objętości).
Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego, którego tematyka jest zgodna z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie INiB. Zaliczenie seminarium następuje w semestrze VI po złożeniu pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora seminarium licencjackiego.

Student wybiera seminarium licencjackie i promotora na początku V semestru studiów.
Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się przez USOS (data rozpoczęcia zapisów podawana jest we wrześniu).
W roku akademickim 2017/18 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr D. Siwecka dr R. Aleksandrowicz dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Jamróz-Stolarska
  dr P. Malak  
  dr A. Łach  

 

Deklaracje wyboru zakresu egzaminu licencjackiego (deklaracje należy złożyć do 28 marca u promotora):
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   – stacjonarne               Publikowanie cyfrowe i sieciowe  – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – niestacjonarne

Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 i później:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
zagadnienia do egzaminu licencjackiego
Publikowanie cyfrowe i sieciowe zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Ważne! Instrukcja dla autorów prac licencjackich

Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2016/17:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr R. Aleksandowicz dr hab. M. Góralska dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Herden dr A. Łobocka
  dr K. Augustyn  
  dr A. Wandel  
  dr A. Łobocka  

Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2015/16:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza,
dr Agnieszka Łobocka dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr hab. prof. UWr Marta Skalska-Zlat dr Ewa Repucho
prof. Krzysztof Walczak dr Renata Aleksandrowicz

Terminy obron:
czerwiec: 17.06, 22.06, 24.06, 29.06,
lipiec: 7.07, 11.07, 14.07,
wrzesień: 14.09, 16.09, 19.09.