Dyplomowanie studia I stopnia

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2019/20:

czerwiec: 26 (piątek), 29 (poniedziałek),
lipiec: 1 (środa), 8 (środa), 10 (piątek),
wrzesień: 11 (piątek), 14 (poniedziałek),
październik: 27 (wtorek)

Procedura ukończenia studiów obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016 i później:
Procedura ukończenia studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr
Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD
Alternatywny przewodnik dyplomanta
Wzór strony tytułowej
Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
Komunikat nr 5/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 12.11.2019 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Podanie w sprawie możliwości przeprowadzenia w sposób zdalny zaliczenia/egzaminu/egzaminu dyplomowego


Zgodnie z programem studiów, każdy student III roku studiów I stopnia Instytutu INiB (wszystkie kierunki, wszystkie tryby) zobowiązany jest zrealizować seminarium licencjackie (w semestrach V i VI) oraz napisać pracę licencjacką (o objętości 55-70 tysięcy znaków, podanie: praca dyplomowa o niestandardowej objętości).

Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego, którego tematyka jest zgodna z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie INiB. Zaliczenie seminarium następuje w semestrze VI po złożeniu pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora seminarium licencjackiego.

Studenci kierunku PCiS studia stacjonarne wybierają seminarium licencjackie i promotora w ciągu pierwszych dwóch tygodni V semestru studiów. 
Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się przez USOS (data rozpoczęcia zapisów podawana jest we wrześniu).

W roku akademickim 2020/21 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr K. Setkowicz dr. K. Augustyn dr. A. Łobocka
dr P. Bernacki
dr E. Herden
dr. E. Jabłońska-Stefanowicz

Deklaracje wyboru zakresu egzaminu licencjackiego (deklaracje należy złożyć do 28 marca u promotora):
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   – stacjonarne               Publikowanie cyfrowe i sieciowe  – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – niestacjonarne

Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 i później:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
zagadnienia do egzaminu licencjackiego
Publikowanie cyfrowe i sieciowe zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Ważne! Instrukcja dla autorów prac licencjackich


Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2019/20:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr hab. H. Rusińska-Giertych dr K. Augustyn dr A. Łobocka
  dr P. Bernacki  
  dr B. Hojka  
  dr E. Herden  
  dr E. Jabłońska-Stefanowicz  

Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2018/19:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr E. Herden dr R. Aleksandrowicz dr A. Łobocka
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Jamróz-Stolarska  
  dr P. Bernacki  
  dr A. Łobocka  
  dr E. Jabłońska-Stefanowicz  

Terminy obron prac licencjackich w roku akademickim 2018/19:

czerwiec: 17.06, 26.06, 28.06

lipiec: 1.07, 3.07, 5.07

wrzesień: 11.09, 25.09

październik: 30.10

Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2017/18:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr D. Siwecka dr R. Aleksandrowicz dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Jamróz-Stolarska  
  dr P. Malak  
  dr A. Łach  
  dr E. Repucho

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/18 na kierunku PCiS:
czerwiec: 25, 
lipiec: 2, 4, 5
wrzesień: 10, 14

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/18 na kierunku INiB:
czerwiec: 27
lipiec: 6
wrzesień: 12

Dodatkowy termin obron prac dyplomowych dla kierunków PCiS i INB wyznaczono na środę 24 X 2018 r.


Tematy prac dyplomowych zrealizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2016/17:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr R. Aleksandowicz dr hab. M. Góralska dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Herden dr A. Łobocka
  dr K. Augustyn  
  dr A. Wandel  
  dr A. Łobocka  

Terminy obron:
czerwiec: 17.06, 22.06, 24.06, 29.06,
lipiec: 7.07, 11.07, 14.07,
wrzesień: 14.09, 16.09, 19.09.


Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2015/16:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza,
dr Agnieszka Łobocka dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr hab. prof. UWr Marta Skalska-Zlat dr Ewa Repucho
prof. Krzysztof Walczak dr Renata Aleksandrowicz