Dyplomowanie studia I stopnia

Informacje na temat procedury ukończenia studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 i później:
Procedura ukończenia studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Dokumenty dotyczące składania oraz obrony prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Filologicznym UWr
Poradnik zamieszczania pracy dyplomowej w systemie APD

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia w roku akademickim 2016/17:
czerwiec: 19.06, 21.06, 22.06, 26.06, 28.06, 29.06, 30.06
lipiec: 10.07, 12.07, 13.07
wrzesień: 12.09, 13.09, 14.09

Zgodnie z programem studiów, każdy student III roku studiów I stopnia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (wszystkie kierunki, wszystkie tryby) zobowiązany jest zrealizować seminarium licencjackie (w semestrach V i VI) oraz napisać pracę licencjacką (o objętości 55-70 tysięcy znaków).
Student ma prawo do wyboru seminarium licencjackiego, którego tematyka jest zgodna z kierunkami badań prowadzonych w Instytucie INiB. Zaliczenie seminarium następuje w semestrze VI po złożeniu pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora seminarium licencjackiego.

Student wybiera seminarium licencjackie i promotora na początku V semestru studiów.
Zapisy na seminarium licencjackie odbywają się przez USOSweb (data rozpoczęcia zapisów zostanie podana we wrześniu).
W roku akademickim 2016/17 opiekunami planowanych seminariów licencjackich będą:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne PCiS studia niestacjonarne
dr R. Aleksandowicz dr hab. M. Góralska dr A. Cisło
dr H. Rusińska-Giertych dr E. Herden dr A. Łobocka
dr K. Augustyn
dr A. Wandel
  dr A. Łobocka

Deklaracje wyboru zakresu egzaminu licencjackiego (deklaracje należy złożyć do końca kwietnia u promotora):
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo   – stacjonarne               Publikowanie cyfrowe i sieciowe  – stacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe – niestacjonarne

Zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2015/16 i później:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
zagadnienia do egzaminu licencjackiego
Publikowanie cyfrowe i sieciowe zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Ważne! Instrukcja dla autorów prac licencjackich


Tematy prac dyplomowych realizowanych na studiach I stopnia INB w roku akademickim 2015/16:

INB studia stacjonarne PCiS studia stacjonarne
dr hab. prof. UWr Małgorzata Derkacz dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza,
dr Agnieszka Łobocka dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz
dr hab. prof. UWr Marta Skalska-Zlat dr Ewa Repucho
prof. Krzysztof Walczak dr Renata Aleksandrowicz

Terminy obron:
czerwiec: 17.06, 22.06, 24.06, 29.06,
lipiec: 7.07, 11.07, 14.07,
wrzesień: 14.09, 16.09, 19.09.