Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów do przyjęcia na kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe – I stopień studia stacjonarne

Lista rankingowa kandydatów – Publikowanie cyfrowe i sieciowe – I stopień studia stacjonarne

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe – I stopień studia stacjonarne

 

Lista kandydatów do przyjęcia na kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe – I stopień studia niestacjonarne

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe – I stopień studia niestacjonarne

 

Lista kandydatów do przyjęcia na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – I stopień studia stacjonarne

Lista rankingowa kandydatów – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – I stopień studia stacjonarne

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – I stopień studia stacjonarne

 

 

Lista kandydatów do przyjęcia na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – I stopień studia niestacjonarne

 

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe – II stopień studia stacjonarne

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – II stopień studia stacjonarne