Wykaz czasopism

Opis wg schematu:

L.p. | Tytuł czasopisma | Zasób | Sygnatura

 1. ACTA POLIGRAPHICA | 2013- | Cz. 353
 2. AIDA MEDIA | 1994-1999 | Cz. 303
 3. AKAPIT | 2006- | Cz. 343
 4. AKTUALNE PROBLEMY INFORMACJI I DOKUMENTACJI | 1969-1999 | Cz. 1
 5. AKTUALNYE VOPROSY BIBLIOTEČNOJ RABOTY | 1982, 1987-1989 | Cz. 76
 6. ALMANACH BIBLIOFILA | 1929, 1973, 1975-1983, 1986-1989, 2007 | Cz. 146
 7. AMERICAN REFERENCE BOOKS ANNUAL | 1998 | Cz. 316
 8. ANNALES SILESIAE | 1989,1998 | Cz. 124
 9. ANTYKWARJAT ‘LAMUS HERALDYCZNY’ | 1935-1937,1939 | Cz. 198
 10. ARCHEOGRAFIČESKIJ EŽEGODNIK ZA … | 1972, 1975, 1982, 1984-1986, 1991-1993 | Cz. 163
 11. ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE | 1959-64, 1966-72, 1978- | Cz. 213
 12. ARS. SUCASNE SLOVENSKE VYTVARNE UMENIE | 1987 | Cz. 207
 13. ART DE L`ENLUMINURE | 2002-2005 | Cz. 331
 14. ART ET METIERS DU LIVRE | 1999- | Cz. 322
 15. BARTKOWIAKS FORUM BOOK ART | 1997/98, 2003/04 |Cz. 318
 16. BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES BUCHWESENS | 1965-1980 | Cz. 149
 17. BIBLIOFIL | 1987-1988 | Cz. 220
 18. BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ zob. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA O KSIĄŻCE
 19. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII I NAUKI O KSIĄŻCE | 1937-1980 | Cz. 190, Cz. 191
 20. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH |1981-2007 | Cz. 273|
 21. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII POLSKICH |1981-2005 | Cz. 274
 22. BIBLIOGRAFIA BIEŻĄCA HISTORII NAUKI I TECH. | 1971-2007 | Cz. 161
 23. BIBLIOGRAFIA CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH | 1958-60, 1971-74, 1981-84, 1996-2000 | Cz. 229
 24. BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW KARTOGRAFICZNYCH | 2005-2006 | Cz. 337
 25. BIBLIOGRAFIA HISTORII POLSKIEJ ZA R. … | 1938-2012 | Cz. 200
 26. BIBLIOGRAFIA HISTORII ŚLĄSKA ZA LATA… | 1948-58, 1964, 1968, 1970-1989, 1992, 1994-1995, 1996-2006 | Cz. 227
 27. BIBLIOGRAFIA LITERACKA | 1952 | Cz. 262
 28. BIBLIOGRAFIA NAUKI O LITERATURZE POL. I TEORII LITERATURY W POLSCE | 1993, 1994 | Cz. 302
 29. BIBLIOGRAFIA POLSKA | 1914-1916 | Cz. 239
 30. BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO | 1945-1972 | Cz. 240
 31. BIBLIOGRAFIA RZESZOWSZCZYZNY | 1944-1969 | Cz. 264
 32. BIBLIOGRAFIA ŚlĄSKA | 1960-1984 | Cz. 228
 33. BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH NOWYCH,ZAWIESZONYCH I ZMIENIAJĄCYCH TYTUŁ | 2003-2008 | Cz. 332
 34. BIBLIOGR. Z ZAKRESU HIST. I KRYTYKI LITERATURY DLA DZIECI BIBLIOTEKARSTWA… | 1972-1975, 1977-2009 | Cz. 290
 35. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM | 1947-1948, 1951-2004 | Cz. 103
 36. BIBLIOGRAFICKỲ ČASOPIS | 1968-1971 | Cz. 2
 37. BIBLIOGRAFICKỲ SBORNIK | 1959-1970, 1972-1990 | Cz. 181
 38. BIBLIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKĔHO KNIHOVNICTVÍ | 1960-1963 | Cz. 260
 39. BIBLIOGRAFIJA IZDANIJ AKADEMII NAUK SSSR | 1986 | Cz. 215
 40. BIBLIOGRAFIJA SOVETSKOJ BIBLIOGRAFII | 1968, 1971, 1985-1991 | Cz. 212
 41. BIBLIOGRAPHIE DER BUCH UND BIBLIOTHEKS. | 1980-2004 | Cz. 211
 42. BIBLIOLOGIA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF BIBLIOGRAPHY, LIBRARY SCIENCE, HISTORY … | 2006-2007 | Cz. 338
 43. BIBLIOLOGIČNI VISTI | 1930, 1931 | Cz. 44
 44. BIBLIOTEKA. SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI | 2008- | Cz. 341
 45. BIBLIOTEKA ANALIZ | 2012- | Cz. 351
 46. BIBLIOTEKA W SZKOLE | 1991- | Cz. 245
 47. BIBLIOTEKARZ | 1945- | Cz. 3, Cz. 131
 48. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI | 1986-1990 | Cz. 54
 49. BIBLIOTEKARZ OLSZTYŃSKI | 1974-1975 | Cz. 52
 50. BIBLIOTEKI PUBLICZNE W LICZBACH | 1971-2010 | Cz. 100
 51. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFIJA ZA RUBEŽOM | 1973, 1985, 1988-1991 | Cz. 118
 52. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFOVEDENIE. INOSTRANNAJA LITERATURA | 1977-1992 | Cz. 96
 53. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFOVEDENIE. SOVETSKAJA LITERATURA | 1979-1995 | Cz. 95
 54. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFOVEDENIE. EKSPRESS-INFORMACIJA | 1977-1983 | Cz. 99
 55. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFOVEDENIE. OBZORNAJA INFORMACIJA | 1978-1982 | Cz. 98
 56. BIBLIOTEKOVEDENIE I BIBLIOGRAFOVEDENIE. NAUČNYJ REFERATIVNYJ SBORNIK. | 1977, 1979-1983 | Cz. 97
 57. BIBLIOTERAPEUTA | 1998- | Cz. 326
 58. BIBLIOTHEKSDIENST | 1986-1997 | Cz. 282
 59. BIBLJOFIL POLSKI | 1933 | Cz. 170
 60. BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ | 1957-2012 | Cz. 31
 61. BIULETYN BIBLIOTEKI UMCS W LUBLINIE | 1986-2013 | Cz. 313
 62. BIULETYN BIBL. UNIW. ŚLĄSKIEGO | 1973 | Cz. 263
 63. BIULETYN INFORMACYJNY BU WROCŁAW | 1954-1955 | Cz. 256
 64. BIULETYN INFORMACYJNY SBP | 1992,1994-2003 | Cz. 298
 65. BIULETYN INFORMACYJNY BN | 1964-2006 | Cz. 4
 66. BIULETYN KSIĘGARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO | 1946-1948, 1956-1989 | Cz. 30
 67. BIULETYN OŚRODKA BIBLIOGRAFII I DOKUMENTACJI NAUK. PAN | 1956 | Cz. 60
 68. BIULETYN OŚRODKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUK. PAN | 1963- | Cz. 51
 69. BIULETYN PAŃSTWOWEGO INST. KSIĄŻKI | 1947-1964 | Cz. 148
 70. BIULETYN POLIGRAFICZNY | 1974-1980 | Cz. 53
 71. BIULETYN POLSKIEGO KOMITETU D/S UNESCO | 1970-1973, 1977-1981 | Cz. 5
 72. BIULETYN WYDAWNICZY KSIĘGARNI ŚW. | 1934-1936 | Cz. 144
 73. BJULLETEN JUNESKO DLJA BIBLIOTEK | 1965, 1969-1978 | Cz. 7
 74. THE BOOK COLLECTOR | 1999-2007 | Cz. 324
 75. BRITISH JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP | 1989-1994 | Cz. 248
 76. THE BRITISH PRINTER | 1905| Cz. 120
 77. BUCH UND BUCHHANDEL IN ZAHLEN | 1967, 1968, 1980, 1984, 1986, 1994, 1996 | Cz. 203
 78. BULLETIN ABSOLVENTOV KNIHOVEDY O PRÁCI S DETMI A MLADEZOU| 1966, 1967, 1970-1974, 1978, 1980-81, 83, 84, 87 | Cz. 6
 79. CENTRALNY KAT.BIEŻĄCYCH CZAS. ZAGRANICZNYCH W BIBLIOTEKACH POLSKICH | 1959, 1965-1967 | Cz. 258
 80. ČESKÁ BIBLIOGRAFIE | 1961, 1963, 1965, 1977 | Cz. 266
 81. ČESKOSLOVENSKÉ NEJKRÁSNĔJŠI KNIHY | 1967, 1969 | Cz. 237
 82. CHIP | 1994-2005 | Cz. 219
 83. ČITATEL´ | 1968-1982,1984-1990 | Cz. 8
 84. ČTENÁŘ | 1975-1981 | Cz. 57
 85. CZASOPISMO ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH  zob. ZE SKARBCA KULTURY (od 1992)
 86. CZŁOWIEK I NAUKA | 1972-1974, 1977-1985 | Cz. 187
 87. 2 + 3: GRAFIKA PLUS PRODUKT | 2001- | Cz. 330
 88. DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ | 1974-1981 | Cz. 81
 89. DZIAŁ WPŁYWÓW KSIĄŻKOWYCH BIBL. PUBL. M. ST. WARSZAWY | 1928-1929 | Cz. 122
 90. EDITOR | 1988-1990 | Cz. 225, Cz. 226
 91. EDUCATION FOR INFORMATION | 1983-1991 | Cz. 140
 92. EDUKACJA MEDIALNA | 2000-2003 | Cz. 321
 93. THE ELECTRONIC LIBRARY | 1996-2006 | Cz. 301
 94. EUROPEAN BOOKSELLER | 1994-1997 | Cz. 291
 95. EX LIBRIS. Dod. do Czasu Krakowskiego i Życia Warsz. | 1990-1996 | Cz. 281
 96. EXLIBRIS | 1917, 1924, 1925 | Cz. 233
 97. EŽEGODNIK KNIGI SSSR | 1972, 1982, 1985 | Cz. 134
 98. FIDES | 1995-2014 | Cz. 306
 99. FILOTEKNOS | 2010-2012 | Cz. 352
 100. FOLIA BIBLIOLOGICA zob. BIULETYN BIBIOLTEKI UMCS W LUBLINIE
 101. FOLIA LIBRORUM zob. ZESZ. NAUK. UNIW. ŁÓDZKIEGO : FOLIA LIBRORUM
 102. GULIWER | 1991- | Cz. 270
 103. GUTENBERG | 2001-2005 | Cz. 327
 104. GUTENBERG – JAHRBUCH | 1927, 1930, 1961,1972, 1975, 1976, 1979, 1996-2007, 2009-2010, 2012 | Cz. 63
 105. HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK | 1983, 1985, 1987-97, 1999-2000 | Cz. 278
 106. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE : REVUE INTERNATIONALE | 2005-2014 | Cz. 347
 107. IL BIBLIOTECARIO | 1997, 1998 | Cz. 308
 108. ILUSTRACYA POLSKA | 1901, 1902 | Cz. 143
 109. INFORMACJA PROFESJONALNA | 1994, 1995 | Cz. 287
 110. INFORMATOR BIBLIOTEKARZA WIELKOPOLSKIEGO | 1967-1972 | Cz. 83
 111. INFORMATOR O WYNIKACH BADAŃ NAUKOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH | 1961-1964, 1966-1970 | Cz. 160
 112. INFORMATOR O ZAKOŃCZONYCH PRACACH NAUKOWYCH |1974-1975, 1984-1990 | Cz. 73
 113. THE INLAND PRINTER | 1897, 1901| Cz. 119
 114. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP | 2000, 2001-2003, 2005-2008 | Cz. 329
 115. INTERNATIONAL LIBRARY REVIEW | 1973-1981 | Cz. 293
 116. INTERNATIONAL REVIEW OF CHILDREN’S LITERATURE AND LIBRARIANSHIP | 1986, 1989-1994 | Cz. 250
 117. ISKUSSTVO KNIGI | 1965/1966, 1970-1980 | Cz. 189
 118. ISTORIKO-BIBLIOGRAFIČESKIE ISSLEDOVANIÂ | 1990, 1998, 2002 | Cz. 349
 119. IZDATEL’SKOE DELO | 1989-1991 | Cz. 202
 120. JAHRBUCH DER DEUTSCHEN BÜCHEREI | 1989 | Cz. 269
 121. JOURNAL OF LIBRARY HISTORY PHILOSOPHY AND COMPARATIVE LIBRARIANSHIP | 1967, 1973-1980, 1982- | Cz. 40
 122. KALENDARZ BIBLIOTEKARZA NA ROK … | 1956-1989 | Cz. 150
 123. KALENDARZ WROCŁAWSKI | 1973-1975, 1979-1989, 1991, 1992, 1997-2000 | Cz. 209
 124. KALENDARZ ŻYDOWSKI | 1984-1989 | Cz. 109
 125. KATALOG GWIAZDKOWY KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA | 1923 |Cz. 325
 126. KATALOG LITERATURY NAUKOWEJ POLSKIEJ | 1901, 1906-1908, 1911, 1912, 1919, 1945-1949 | Cz. 234
 127. KATALOG MIKROFILMÓW | 1951-58, 1969, 1976, 1986, 1989-90, 1992, 1994-97 |Cz. 214
 128. KATALOG MIKROFILMÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY | 1976-1979, 1981-1989 | Cz. 78
 129. KATALOG POLSKICH NORM | 1984, 1988, 1992, 1994, 1996 | Cz. 192
 130. KATALOG ROZPRAW DOKTORSKICH I HAB. | 1959-1971, 1986-1990 | Cz. 121
 131. KIELECKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE | 1993-1998, 2001, 2003- | Cz. 285
 132. KNIGA | 1959, 1960, 1962, 1969-1995, 2005 | Cz. 61
 133. KNIGA PERIODIČEN PEČAT ČITATEL | 1973-1975 | Cz. 49
 134. KNIHA | 1974-1992, 1997-2002 | Cz. 117
 135. KNIHOMIL | 1917-1918 | Cz. 179
 136. KNIHOVNA | 1959, 1962, 1965, 1983, 1988 | Cz. 182
 137. KNIHOVNICTVÍ A BIBLIOGRAFIE | 1973-1982, 1984-1990 |Cz. 56
 138. KNIHOVNIK | 1956-1957,1959-1961,1966 |Cz. 183
 139. KNIHY A DEJNY | 1995-1996, 1997 (Č. 2), 1998-2008 |Cz. 294
 140. KNIŽNAJA LETOPIS DOPOLNITEL’NYJ VYPUSK | 1978-1982 | Cz. 91
 141. KNIŽNAJA LETOPIS. LETOPIS ŽURNAL’NYCH STATEI | 1983 | Cz. 94
 142. KNIŽNAJA LETOPIS. OSNOVNOJ VYPUSK | 1978-1982 | Cz. 92
 143. KNIŽNAJA TORGOVLJA. EKSPRESS-INFORMACIJA | 1984-1991 | Cz. 114
 144. KNIŽNAJA TORGOVLJA. OBZORNAJA INFORMACIJA | 1980-1989 | Cz. 89
 145. KNIŽNAJA TORGOVLJA. OPYT,PROBLEMY,ISSLEDOVANIJA |1984-1985, 1987, 1988 | Cz. 110
 146. KNIŽNAJA TORGOVLJA. EKSPRESS-INFORMACIJA |1980-1983 |Cz. 88
 147. KNIŽNAJA TORGOVLJA. REFERATIVNAJA INFORMACIJA | 1980-1983 | Cz. 90
 148. KNIŽNAJA TORGOVLJA. OTEČESTVENNYJ PROIZVODSTVENNYJ OPYT | 1984-1988 | Cz. 113
 149. KNIŻNICA | 2000- | Cz. 334
 150. KNIŽNICE A VEDECKE INFORMACIE | 1969-70, 1973-82, 1984-2000 | Cz. 34
 151. KNIŽNIČNÝ SBORNIK | 1959-61, 64, 66, 68-1991 | Cz. 218
 152. KNIŽNOE DELO | 1995, 1996 | Cz. 288
 153. KNYGOTYRA | 1972-73, 78, 1981-83, 85, 87, 1995-2006, 2009-2010, 2014 | Cz. 45
 154. KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR | 1967 | Cz. 169
 155. KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK | 1969 | Cz. 46
 156. KSIĄŻKA | 1901-1904, 1907-1909, 1913, 1922 | Cz. 22
 157. KSIĄŻKA I CZYTELNIK | 1981-2000, 2001 nr 1, 2004- | Cz. 87
 158. KSIĄŻKA I KULTURA | 1945-1947 | Cz. 195
 159. KSIĘGARZ | 1957-1989 | Cz. 9
 160. KULTURA I OŚWIATA W WOJSKU POLSKIM | 1972 | Cz. 267
 161. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO | 1958, 1967-71, 1974-1981 | Cz. 11
 162. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI | 1957-1958, 1962, 1966-1968, 1970- | Cz. 10
 163. KWARTALNIK HISTORYCZNY | 1948, 1950-51, 53-58, 61-65, 1967-68, 1971-72 | Cz. 12
 164. KWARTALNIK METODYCZNY | 1979-1984, 1987 | Cz. 85
 165. KWARTALNIK OPOLSKI | 1961, 1966 | Cz. 268
 166. LECH | 1937, 1939 | Cz. 185
 167. LEIPZIGER JAHRBUCH ZUR BUCHGESCHICHTE | 1991 | Cz. 315
 168. LETOPIS’ ŽURNAL’NYCH STATEI | 1978-1982 | Cz. 93
 169. LIBRARIES & CULTURE zob. JOURNAL OF LIBRARY HISTORY…
 170. LIBRARY QUARTERLY | 1956, 1982 | Cz. 279
 171. LIBRARY TRENDS | 1975-1980 | Cz. 125
 172. LIBRI GEDANENSES | 1967-2010 | Cz. 36
 173. LITERA | 1966-75, 1978 | Cz. 37
 174. LITERATURA PIĘKNA | 1954-1986 | Cz. 62
 175. LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 1956, 1960-68, 1970, 1971 | Cz. 43
 176. LITERARNOMUZEJNY LETOPIS | 1986-88, 1990 | Cz. 246
 177. LITTERARIA | 1975, 1978-80, 1982, 1984-85, 1987-98 | Cz. 216
 178. LOGOS | 2000-2007 | Cz. 323
 179. LUČŠIE IZDANIJA | 1973, 1982 | Cz. 238
 180. MAGAZYN LITERACKI | 1999- | Cz. 320
 181. MAGYAR KÖNYVSZEMLE | 1973-1995 | Cz. 42
 182. MARGINALIE | 1944-1946 | Cz. 178
 183. MARGINALIEN | 1972-74, 1983 | Cz. 41
 184. MATERIAŁY METODYCZNE | 1957-1976 | Cz. 86
 185. MEGARON | 1992-2001 | Cz. 152
 186. MIESIĘCZNIK KSIĄŻKI | 1929 | Cz. 145
 187. MITTEILUNGSBLATT. NEUE FOLGE | 1985 | Cz. 141
 188. NAUČNAJA I TECHNIČESKAJA INFORMACIJA ZA RUBIEŽOM | 1987 | Cz. 196
 189. NAUČNYE I TECHNIČESKIE BIBLIOTEKI SSSR | 1977-2000 | Cz. 112
 190. NAUKA POLSKA | 1953-1990, 1992, 1994- | Cz. 13
 191. NAUKA POLSKA, JEJ POTRZEBY, ORG. I ROZWÓJ | 1920, 1925, 1927-29, 1932-1935, 1937-1947, 1992-2012 | Cz. 174
 192. NAUKA POLSKA NA OBCZYŹNIE | 1939-1960 | Cz. 223
 193. THE NEW REVIEW OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP | 1995-1998 | Cz. 305
 194. THE NEW REVIEW OF CHILDREN’S LITERATURE AND LIBRARIANSHIP | 1995 | Cz. 304
 195. NOTES KONSERWATORSKI | 2007- | Cz. 342
 196. NOTES WYDAWNICZY | 1992- | Cz. 25
 197. NOWA BIBLIOTEKA | 1998, 1999, 2001, 2010-2014 | Cz. 314
 198. NOWA KSIĄŻKA | 1934-1939 | Cz. 69
 199. NOWE KSIĄŻKI | 1972- | Cz. 14
 200. NOWE MEDIA | 1997, 1998 | Cz. 310
 201. ODRA | 1998-2005 | Cz. 309
 202. ORGANON | 1964, 1973 | Cz. 39
 203. D’ORIANA | 1994, 1996, 1999 | Cz. 300
 204. PC KURIER | 1990-1993 | Cz. 244
 205. PAMIĘTNIK BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ | 1929-1996, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 | Cz. 167
 206. PAMIĘTNIK LITERACKI | 1947, 1951-52, 1963, 1969-1970, 1974-95 | Cz. 16
 207. PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE | 1971-1974 | Cz. 64
 208. PAMJATNIKI KUL’TURY | 1985 | Cz. 206
 209. PAMJATNYE KNIŽNYE DATY | 1985, 1987, 1988 | Cz. 111
 210. PEČAT SSSR | 1979, 1982-1985 | Cz. 74
 211. PHILOBIBLON | 1983, 1986 | Cz. 251
 212. POLIGRAFIJA FOTOGRAFIJA | 1973 | Cz. 48
 213. POLISH LIBRARIES TODAY | 1991-2011 | Cz. 275
 214. POLONICA ZAGRANICZNE | 1956-1961, 1963-1976, 1978-2006 | Cz. 232
 215. POLSKA BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA WIEDZY O ŚRODKACH MASOWEGO KOMUNIKOWANIA | 1967, 1976, 1977-1978 | Cz. 164
 216. POLSKA BIBLIOGRAFIA BIBLIOLOGICZNA | 1981-2010 | Cz. 271, Cz. 272
 217. POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA | 1944-1968, 1970-1988, 1989 (CD) | Cz. 139
 218. POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOZNAWSTWA I RUCHU NAUKOWEGO | 1963-1994 | Cz. 201
 219. POMAGAMY SOBIE W PRACY | 1969-1978 | Cz. 84
 220. PORADNIK BIBLIOTEKARZA | 1951, 1955-1956, 1958-1970, 1972- | Cz. 104
 221. PRACE BADAWCZE I PUBLIKACJE Z ZAKRESU SOCJOLOGII PAN | 1969-1973 | Cz. 261
 222. PRACE NAUKOZNAWCZE I PROGNOSTYCZNE | 1976, 1978, 1979 | Cz. 67
 223. PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ | 1993-2007, 2009-2012 | Cz. 169
 224. PRASA POLSKA | 1984-1989 | Cz. 105
 225. PRINT & PUBLISHING | 1996-2014 | Cz. 299
 226. PRO TYPO | 1991-1992 | Cz. 255
 227. PROBLEMY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ | 1976 | Cz. 55
 228. PROJEKTOWANIE I SYSTEMY | 1985-1988 | Cz. 115
 229. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY | 1927- | Cz. 19, Cz. 136
 230. PRZEGLĄD BIBLIOTERAPEUTYCZNY | 2011 | Cz. 350
 231. PRZEGLĄD BIBLJOGRAFICZNY | 1925-1928 | Cz. 133
 232. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY | 1960-1971, 1974-1981 | Cz. 26
 233. PRZEGLĄD HISTORYCZNY | 1951, 54-55, 1961-64, 71-72 | Cz. 17
 234. PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY | 1971-72, 1974- | Cz. 23
 235. PRZEGLĄD INFORMACJI O NAUKOZNAWSTWIE | 1969, 1971-73, 1975-1992 | Cz. 66
 236. PRZEGLĄD KSIĘGARSKI | 1928, 1933, 1946-47, 1950 | Cz. 197
 237. PRZEGLĄD LITERATURY METODOLOGICZNEJ | 1984-1992 | Cz. 107
 238. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA O KSIĄŻCE | 1955-2010 | Cz. 18, Cz. 137
 239. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA ZAGADNIEŃ INFORMACJI | 1966, 1970, 1972-1989 | Cz. 28
 240. PRZEGLĄD WYDAWNICTW KSIĄŻNICY POLSKIEJ| 1923, 1929,1932,1934 | Cz. 128
 241. 225. PRZEKAZY I OPINIE | 1977-1985, 1987, 1989| Cz. 126
 242. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY. Miesięcznik | 1884-1888, 1900-1901 | Cz. 265
 243. PRZEWODNIK BIBLJOGRAFICZNY. SERIA II | 1920 | Cz. 311
 244. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY | 1944-2009 | Cz. 106
 245. PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY. SERIA III | 1930, 1931 | Cz. 312
 246. PRZEWODNIK LITERACKI I NAUKOWY | 1933-1935 | Cz. 116
 247. PUBLISHING HISTORY | 1989-2007 | Cz. 247
 248. RES PUBLICA | 1987-1997 | Cz. 157
 249. REVUE DE L’UNESCO POUR LA SCIENCE | 1979-1983 | Cz. 132
 250. ROCZNIK. BIBL. WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ W WARSZAWIE | 1923-24, 1929, 1932 | Cz. 102
 251. ROCZNIK PWN | 2001, 2002 | Cz. 328
 252. ROCZNIK ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ | 1995 | Cz. 297
 253. ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ | 1965-2013 | Cz. 173
 254. ROCZNIK BIBLIOTEKI PAN W KRAKOWIE | 1955-1999 | Cz. 204 kontynuacja: ROCZNIK BIBLIOTEKI PAU I PAN W KRAKOWIE
 255. ROCZNIK BIBLIOTEKI PAU I PAN W KRAKOWIE | 2000- | Cz. 204
 256. ROCZNIK BIBLIOTEKI UJK | 2009, 2010 | Cz. 346
 257. ROCZNIK DOLNOŚLĄSKI | 1972-76, 1983-85 | Cz. 32
 258. ROCZNIK GDAŃSKI | 1954-1955, 1973, 1981, 2001 | Cz. 35
 259. ROCZNIK HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA POL. | 1962-1973, 1975-1993 | Cz. 79
 260. ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ | 1998- | Cz. 319
 261. ROCZNIK KRAKOWSKI | 1965, 1966, 1970, 1995 | Cz. 257
 262. ROCZNIK LITERACKI | 1955-1982, 1984 | Cz. 208
 263. ROCZNIK MUZEUM PAPIERNICTWA | 2007-2010 | Cz. 348
 264. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY | 1982-2013 | Cz. 82
 265. ROCZNIK OLSZTYŃSKI | 1958-59, 1961-64, 67-83 | Cz. 29
 266. ROCZNIK PEDAGOGICZNY | 1971, 1972 | Cz. 47
 267. ROCZNIK PAU | 1923/24, 1939/45, 1946/47, 1990-2005/2006 | Cz. 162
 268. ROCZNIK SĄDECKI | 1939-1971 | Cz. 27
 269. ROCZNIK STATYSTYCZNY | 1972-74, 1976-2008 | Cz. 147
 270. ROCZNIK STATYSTYCZNY KULTURY | 1945-1967, 1981, 1989, 1992, 1993, 1997-1999, 2001 | Cz. 277
 271. ROCZNIK WROCŁAWSKI | 1993-1995, 1997-2004 | Cz. 289
 272. ROCZNIK WROCŁAWSKI | 1957-65/66, 1970-74 | Cz. 235
 273. ROCZNIK ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH | 1948-1976 | Cz. 168
 274. ROCZNIKI BIBLIOTECZNE | 1957-2013 | Cz. 165, Cz. 166
 275. ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY | 1970, 1986, 1989 | Cz. 123
 276. RUCH LITERACKI | 1971, 1972 | Cz. 20
 277. RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH | 1955-1958, 1960-2009 | Cz. 176
 278. RYMS | 2007- | Cz. 344
 279. SCHEMA ET SCHEMATISATION. REVUE DE BIBLIOLOGIE | 1968-2006, 2011 | Cz. 339
 280. DIE SCHÖNSTEN BÜCHER DER DDR | 1980, 1985, 2001-2003 | Cz. 236
 281. SCHOOL LIBRARIES WORLDWIDE | 2000-2006 | Cz. 333
 282. SCIENTOMETRICS | 1993-1996, 1998-2006 | Cz. 75
 283. SILVA RERUM | 1925-1939 | Cz. 177
 284. SLOVANSKÁ KNIHOVĔDA | 1947 | Cz. 259
 285. SOBÓTKA | 1946-1952, 1962 | Cz. 138
 286. SOLANUS | 1987-1994 | Cz. 286
 287. SOVETSKAJA BIBLIOGRAFIJA | 1970-1992, 1997- | Cz. 21
 288. SOVETSKOE BIBLIOTEKOVEDENIE | 1974, 1977- | Cz. 108
 289. SPRAWOZDANIA INSTYTUTU INFORMATYKI UNIW. WARSZAWSKIEGO | 1989 | Cz. 254
 290. SPRAWOZDANIA WTN | 1946-71, 1973-2007 | Cz. 175
 291. SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK … | 1957-60, 62-65, 67-77, 79-83, 85-86, 88-94, 1997-2006, 2008-2009 | Cz. 71
 292. SPRAWOZDANIE ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO | 1946 | Cz. 101
 293. SPRAWY NARODOWOŚCIOWE | 1992-1996 | Cz. 336
 294. SPRAWY NAUKI | 1992-2009 | Cz. 280
 295. STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA | 2012-2013 | Cz. 354
 296. STUDIA BIBLIOLOGICZNE. WYDAW. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH | 1983-2011 | Cz. 205
 297. STUDIA BIBLIOLOGICZNE. WYDAW. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH | 1983-2001, 2008, 2010 | Cz. 194
 298. STUDIA BIBLIOLOGICZNE WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY | 1979-1994 | Cz. 68
 299. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI POLSKIEJ. SERIA A | 1966 | Cz. 153
 300. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI POLSKIEJ. SERIA B | 1979 | Cz. 65
 301. STUDIA METODOLOGICZNE | 1981 | Cz. 72
 302. STUDIA O KSIĄŻCE | 1970-1993 | Cz.221,222 | Cz.276
 303. STUDIA O SZTUCE DLA DZIECKA | 1987-1995 | Cz. 184
 304. STUDIA ŚLĄSKIE | 1970, 1973, 1974 | Cz. 50
 305. STUDIA SOCJOLOGICZNE | 1967-68, 1973-76, 1978-81 | Cz. 80
 306. STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA | 1977-1978, 1980-1986 | Cz. 231
 307. STUDIEN ZUM BUCH- UND BIBLIOTHEKSWESEN | 1981-1982, 1986-1989 | Cz. 243
 308. SŬPIS SLOVENSKEJ KNIHOVNĺCKEJ LITERATÚRY | 1970-1983 | Cz. 230
 309. SVODNYJ SISTEMATIČESKIJ KATALOG INOSTRANNYCH KNIG PO BIBLIOTEKOVEDENIJU | 1982-1987 | Cz. 224
 310. SZPARGAŁY | 1934-1938 | Cz. 171
 311. SZTUKA EDYCJI | 2011- | Cz. 355
 312. ŚWIAT DRUKU | 1998-2007 (nr 6) | Cz. 307
 313. ŚWIAT KSIĄŻKI | 1928 | Cz. 127
 314. ŚWIAT KSIĄŻKI | 1988, 1989 | Cz. 193
 315. ŚWIAT W PRZEKROJU | 1972-75, 77-78, 80-87, 89-91 | Cz. 186
 316. TECHNICKÁ KNIHOVNA | 1977-1981 | Cz. 58
 317. TEKSTY | 1972-1981 | Cz. 33
 318. TEKSTY DRUGIE | 1990-1995 | Cz. 253
 319. TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE | 2008- | Cz. 345
 320. TRAINING AND EDUCATION | 1986-1988 | Cz. 249
 321. TRUDY | 1971, 1972 | Cz. 172
 322. TRUDY I MATERIALY NAUČNYCH KONGRESSOV | 1987 | Cz. 217
 323. URZĘDOWY WYKAZ DRUKÓW WYD. W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ …. | 1929 | Cz. 317
 324. VĔDECKÉ INFORMACE | 1968-70, 1973-80 | Cz. 130
 325. VITRINKA | 1926-1927 | Cz. 180
 326. W KRĘGU KSIĄŻKI | 1984-1990 | Cz. 135
 327. WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE | 1931, 1932 | Cz. 129
 328. WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE | 1994-2013 | Cz. 335
 329. WIADOMOŚCI WYDAWNICZE POL. TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK | 1939 | cz. 199
 330. WROCŁAWSKI ROCZNIK PRASOZNAWCZY | 1972-1974 | Cz. 38
 331. WYDAWCA | 1993- | Cz. 283
 332. WYDAWNICTWA GWIAZDKOWE | 1914, 1927-1930 | Cz. 210
 333. WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE | 1993, 1994 | Cz. 284
 334. Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI | 2006, 2008-2012 | Cz. 340
 335. Z BADAŃ NAD POLSKIMI KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI | 1975-2004 | Cz. 241
 336. Z BADAŃ NAD POLSKIMI KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI | 1975-1993 | Cz. 242
 337. Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH | 1959-1972 | Cz. 158
 338. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ zob. BIULETYN OŚRODKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUK. PAN
 339. ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA | 1974- | Cz. 77
 340. ZAPISKI HISTORYCZNE | 1975 | Cz. 70
 341. ZAPISKI OTDELA RUKOPISEJ | 1981 | Cz. 188
 342. ZBORNIK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKEHO | 1973-1988, 1994, 1998, 2004, 2007 | Cz. 151
 343. ZDANIE | 1978-1981 | Cz. 59
 344. ZEITSCHRIFT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE | 1958-1989 | Cz. 292
 345. ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHERFREUNDE | 1897-1900, 1906-07,09, 1916-1932, 1934, 1936 | Cz. 142
 346. ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN | 1969-1990 | Cz. 24
 347. ZE SKARBCA KULTURY | 1951-2011 | Cz. 159
 348. ZESZ. NAUK. UNIW. IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU | 1960-1970, 1997- | Cz. 154
 349. ZESZ. NAUK. UNIW. M.KOPERNIKA W TORUNIU | 1968, 1996-2000 | Cz. 156
 350. ZESZ.NAUK. UNIW. WROCŁAWSKIEGO, SERIA BIBLIOTEKOZNAWSTWO | 1955-1970, 1995, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011-2014 | Cz. 15,
 351. ZESZ.NAUK. UNIW. WROCŁAWSKIEGO, SERIA BIBLIOTEKOZNAWSTWO | 1955-1970, 1995, 1998, 2000, 2008, 2010-2014 | Cz. 155
 352. ZESZ. NAUK. UNIW. ŁÓDZKIEGO : FOLIA LIBRORUM | 1995-2014 | Cz. 295
 353. ZESZ. NAUK. UNIW. ŁÓDZKIEGO : FOLIA LIBRORUM | 1995-1999 | Cz. 296
 354. ZESZYTY PRASOZNAWCZE | 1990- | Cz. 252
 355. ŽURNAL JUNESKO PO INFORMATIKE, BIBLIOTEČNOMU DELU | 1979-1983 | Cz. 132
Data aktualizacji: 23.03.2015