Historia Biblioteki

Zaczątków biblioteki należy dopatrywać się zaraz po powstaniu Katedry Bibliotekoznawstwa (1956 r; przekształcona w 1969 r. w Instytut Bibliotekoznawstwa). Pierwsze gromadzone książki pochodziły z darów pracowników, m.in. od prof. Antoniego Knota. Z zapisów akcesyjnych i inwentarzowych wynika, że na dobre książki zaczęto kupować w 1961 roku.Do listopada 1973 r. biblioteka prowadzona była na zmianę przez pracowników naukowych Katedry (Instytutu): Stanisława J. Gruczyńskiego, Annę Migoniową, Annę Aleksiewicz, Barbarę Cichocką, Stefana Kubowa. W 1972 r. została włączona do sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Etat biblioteczny otrzymała od 21 XI 1973 r. Pierwszym bibliotekarzem została Jadwiga Kowalewska, następnie Maria Kundowa, a od 1980 r. biblioteką kieruje st. kustosz dyplomowany mgr Piotr Litwiniuk.Do listopada 1977 r. biblioteka nie miała właściwie swojego lokalu. Większość księgozbioru (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej “Na Piasku”, ul. Św. Jadwigi 3, sala nr 5) mieściła się w niedużym pokoju, gdzie oprócz bibliotekarza pracowało jeszcze kilku asystentów Instytutu.

Pod koniec 1977 roku zbiory przeniesiono do większego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na bibliotekę. Jednakże jeszcze i wtedy zbiory były rozparcelowane w kilku pokojach pracowników Instytutu. Stan ten trwał do kwietnia 1989 r., kiedy to Instytut otrzymał nowe, wyremontowane pomieszczenie przy pl. Uniwersyteckim 9/13. Tu już powstała biblioteka z prawdziwego zdarzenia z czytelnią (do tej pory bowiem funkcjonowała tylko jako wypożyczalnia) na 18 miejsc, z obsadą trzech etatów. Od 1 stycznia 1974 r. biblioteka została ona włączona w system centralnego opracowania druków zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej. Na miejscu opracowywane są, podobnie jak w innych bibliotekach specjalistycznych, czasopisma i zbiory specjalne (u nas: prace magisterskie i doktorskie).

Od maja 1997 roku książki opracowywane są w systemie VTLS (od września 2002 w systemie VIRTUA). Do dziś opracowano ponad 16.500 tytułów, tj. ok. 80% zbiorów. Retrokonwersja ma objąć cały księgozbiór biblioteki oraz wspaniałe zbiory, które zostały przekazane w darze od znakomitego drukarza i bibliofila, Jana Kuglina.

Od czerwca 1997 r. w czytelni znajdują się trzy komputery dla czytelników z dostępem do Internetu i baz danych.

W 2013 roku biblioteka została przeniesiona na parter. Posiada nowoczesny magazyn z przesuwnymi regałami oraz windę łączącą z pomieszczeniami w piwnicy.

W październiku 2014 r. biblioteka dołączyła do systemu VIRTUA na płaszczyźnie komputerowego zamawiania książek. Z uwagi, że jeszcze ok. 20% zbiorów jest nieopracowanych elektronicznie, czyli niewidocznych w katalogu komputerowym, cały czas warto korzystać z katalogu kartkowego, który jest bez przerwy meliorowany.

W najbliższej przyszłości biblioteka zamierza przejść na własne opracowanie zbiorów oraz retrokonwersję książek nieopracowanych w systemie VITRUA.