Biblioteka

pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
parter: wypożyczalnia, czytelnia
Telefon:(71) 375-24-56
E-mail: biblioteka.ibi@uwr.edu.pl

Przydatne linki: szkolenie biblioteczne
formularz zapisów
katalog komputerowy
bazy danych

 

 

 

 

P.T. Czytelnicy,
informujemy, że nasza Czytelnia i Wypożyczalnia w semestrze zimowym 2021/2022 jest czynna*:

poniedziałek 9:00 – 18:00
wtorek 9:00 – 18:00
środa 9:00 – 18:00
czwartek 9:00 – 18:00
piątek 9:00 – 15:00
sobota** 10:00 – 14:00

*w przypadku dni rektorskich, godzin dziekańskich i przerw w dydaktyce wypożyczalnia i czytelnia czynna
do godziny 15:00, organizacja roku akademickiego;
**w przypadku sesji szkoleniowych studentów niestacjonarnych: harmonogram zjazdów;

Biblioteka Instytutu INiB nadal świadczy usługi zdalnego udostępniania zbiorów (zgodnie z prawem autorskim). Dane nt. materiałów, których skany są Państwu potrzebne do pracy proszę zgłaszać na adres biblioteka.ibi@uwr.edu.pl.

Zespół Biblioteki

Tematyka zbiorów

bibliologia, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, bibliografia, informacja naukowa, czytelnictwo, prasoznawstwo, naukoznawstwo, komunikacja i środki masowego przekazu

Katalogi tradycyjne

Katalog komputerowy

 • rejestruje publikacje wydane po 1994 roku oraz na bieżąco uzupełniany jest o publikacje wydane wcześniej (retrokonwersja)
 • wyszukiwanie oraz zamawianie publikacji dostępnych w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa odbywa się poprzez katalog komputerowy zasobów BUWr (egzemplarze z sygnaturą rozpoczynającą się od “Bbl”).
 • polecamy korzystanie z Multiwyszukiwarki Summon, która umożliwia przeszukiwanie wszystkich
  (obok zbiorów tradycyjnych) zasobów, do jakich dostęp zapewnia Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, tj.: zbiory Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium BUWr oraz baz danych, do których BUWr ma wykupiony stały bądź testowy dostęp
 • polecamy także zdigitalizowane katalogi druków zwartych oraz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówienie konkretnych publikacji odbywa się komputerowo z pozycji widoku karty katalogowej

Pracownicy

 • Kierownik:

mgr Magdalena Lamperska (magdalena.lamperska@uwr.edu.pl) – starszy bibliotekarz

 • Pracownicy:

mgr Marianna Zachara (marianna.zachara@uwr.edu.pl) – młodszy bibliotekarz

mgr Wojciech Sierżęga (wojciech.sierzega@uwr.edu.pl) – starszy bibliotekarz

Ogólne informacje o zbiorach i czytelnikach

 • Książki i skrypty: 18 988 wol.
 • Czasopisma:
  • ogółem: 5 546 wol. (346 tytułów)
  • prenumerowane tytuły: 41 (krajowe – 39, zagraniczne – 2)
 • Dokumenty elektroniczne: 43 jednostki inwentarzowe (głównie encyklopedie i słowniki),
  m.in.: Przewodnik Bibliograficzny (1979–2002), Bibliografia Zawartości Czasopism (1996-2002),
  Polska Bibliografia Literacka (1989)
 • Liczba zarejestrowanych czytelników (2019 r.) – 594
 • Liczba odwiedzin w czytelni (2019 r.) – 5 848 (w tym osób korzystających z komputerów czytelnianych
  lub własnych: 3 877)
 • Liczba udostępnionych jednostek inwentarzowych (2019 r.) – 14 823 (czytelnia – 4 257, wypożyczalnia – 10 575)