Biblioteka

pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
parter: wypożyczalnia, czytelnia
Telefon:(71) 375-24-56
E-mail: biblioteka.ibi@uwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

P.T. Czytelnicy,

na mocy komunikatu nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym Biblioteka IINiB od dn. 1 kwietnia zostaje zamknięta do odwołania.

Godziny pracy Wypożyczalni:

poniedziałek nieczynne do odwołania
wtorek nieczynne do odwołania
środa nieczynne do odwołania
czwartek nieczynne do odwołania
piątek nieczynne do odwołania
sobota nieczynne do odwołania

Biblioteka Instytutu INiB nadal świadczyć będzie usługi zdalnego udostępniania zbiorów (zgodnie z prawem autorskim). Dane nt. materiałów, których skany są Państwu potrzebne do pracy proszę zgłaszać na adres biblioteka.ibi@uwr.edu.pl. W wyjątkowych sytuacjach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (71 375 24 56), żeby uzgodnić jakie materiały są aktualnie dla Państwa niezbędne i ewentualne miejsce przekazania (np. dostarczymy Państwu wskazane materiały wraz z rewersem do pokoju).

Życzymy zdrowia i do zobaczenia
Zespół Biblioteki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19 DLA BIBLIOTEKI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Godziny pracy wypożyczalni i czytelni w roku akademickim 2020/2021*:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota**

*w przypadku dni rektorskich, godzin dziekańskich i przerw w dydaktyce wypożyczalnia i czytelnia czynna
do godziny 15:00, organizacja roku akademickiego;
** w przypadku sesji szkoleniowych studentów niestacjonarnych: sem. zimowy;

Tematyka zbiorów

bibliologia, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, bibliografia, informacja naukowa, czytelnictwo, prasoznawstwo, naukoznawstwo, komunikacja i środki masowego przekazu

Katalogi tradycyjne

Katalog komputerowy

 • rejestruje publikacje wydane po 1994 roku oraz na bieżąco uzupełniany jest o publikacje wydane wcześniej (retrokonwersja)
 • wyszukiwanie oraz zamawianie publikacji dostępnych w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa odbywa się poprzez katalog komputerowy zasobów BUWr (egzemplarze z sygnaturą rozpoczynającą się od “Bbl”).
 • polecamy korzystanie z Multiwyszukiwarki Summon, która umożliwia przeszukiwanie wszystkich
  (obok zbiorów tradycyjnych) zasobów, do jakich dostęp zapewnia Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, tj.: zbiory Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium BUWr oraz baz danych, do których BUWr ma wykupiony stały bądź testowy dostęp
 • polecamy także zdigitalizowane katalogi druków zwartych oraz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówienie konkretnych publikacji odbywa się komputerowo z pozycji widoku karty katalogowej

Pracownicy

 • Kierownik:

mgr Magdalena Lamperska (magdalena.lamperska@uwr.edu.pl) – starszy bibliotekarz

 • Pracownicy:

mgr Marianna Zachara (marianna.zachara@uwr.edu.pl) – młodszy bibliotekarz

mgr Wojciech Sierżęga (wojciech.sierzega@uwr.edu.pl) – starszy bibliotekarz

Ogólne informacje o zbiorach i czytelnikach

 • Książki i skrypty: 18 988 wol.
 • Czasopisma:
  • ogółem: 5 546 wol. (346 tytułów)
  • prenumerowane tytuły: 41 (krajowe – 39, zagraniczne – 2)
 • Dokumenty elektroniczne: 43 jednostki inwentarzowe (głównie encyklopedie i słowniki),
  m.in.: Przewodnik Bibliograficzny (1979–2002), Bibliografia Zawartości Czasopism (1996-2002),
  Polska Bibliografia Literacka (1989)
 • Liczba zarejestrowanych czytelników (2019 r.) – 594
 • Liczba odwiedzin w czytelni (2019 r.) – 5 848 (w tym osób korzystających z komputerów czytelnianych
  lub własnych: 3 877)
 • Liczba udostępnionych jednostek inwentarzowych (2019 r.) – 14 823 (czytelnia – 4 257, wypożyczalnia – 10 575)