Biblioteka

pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
parter: wypożyczalnia, czytelnia
Telefon:(71) 375-24-56
E-mail: biblioteka.ibi@uwr.edu.pl

 

 

 

Godziny pracy Biblioteki w semestrze letnim:

poniedziałek 9:00-18:00
wtorek 9:00-18:00
środa 9:00-18:00
czwartek 9:00-18:00
piątek 9:00-15:00
sobota* 10:00-14:00
 • soboty w przypadku obecności studentów niestacjonarnych; w semestrze letnim
  roku akademickiego 2018/2019 są to: 23 lutego, 9 i 23 marca, 13 i 27 kwietnia, 11 i 18 maja oraz 1 i 15 czerwca 2019 r.

UWAGA

Termin wygaśnięcia zamówienia podawany przez system na koncie czytelnika nie jest równoznaczny z terminem, do którego można odebrać książki. Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Instytutu mają sygnaturę poprzedzoną prefiksem Bbl. Można je odebrać w następujących terminach:

zamówione odbiór
poniedziałek  do piątku włącznie
 wtorek  do soboty włącznie
 środa  do soboty włącznie
 czwartek  do poniedziałku włącznie
 piątek  do wtorku włącznie
 sobota  do środy włącznie
niedziela do czwartku włącznie

Tematyka zbiorów

bibliologia, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, bibliografia, informacja naukowa, czytelnictwo, prasoznawstwo, naukoznawstwo, komunikacja i środki masowego przekazu

Katalogi tradycyjne

Katalog komputerowy

 • rejestruje publikacje wydane po 1994 roku oraz na bieżąco uzupełniany jest o publikacje wydane wcześniej (retrokonwersja)
 • wyszukiwanie oraz zamawianie publikacji dostępnych w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa odbywa się poprzez katalog komputerowy zasobów BUWr (egzemplarze z sygnaturą rozpoczynającą się od “Bbl”).
 • polecamy korzystanie z Multiwyszukiwarki Summon, która umożliwia przeszukiwanie wszystkich
  (obok zbiorów tradycyjnych) zasobów, do jakich dostęp zapewnia Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, tj.: zbiory Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium BUWr oraz baz danych, do których BUWr ma wykupiony stały bądź testowy dostęp
 • polecamy także zdigitalizowane katalogi druków zwartych oraz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówienie konkretnych publikacji odbywa się komputerowo z pozycji widoku karty katalogowej

Pracownicy

 • Kierownik:
  mgr Magdalena Lamperska – starszy bibliotekarz
  magdalena.lamperska@uwr.edu.pl
 • Pracownicy:
  mgr Anna Kania – bibliotekarz
  anna.kania@uwr.edu.pl
  mgr Wojciech Sierżęga – starszy bibliotekarz
  wojciech.sierzega@uwr.edu.pl

Ogólne informacje o zbiorach i czytelnikach

 • Książki i skrypty: 18 488 wol.
 • Czasopisma:
  • ogółem: 5 546 wol. (346 tytułów)
  • prenumerowane tytuły: 46 (krajowe – 44, zagraniczne – 2)
 • Prace magisterskie i doktorskie: 3 453 jednostek inwentarzowych
 • Dokumenty elektroniczne: 43 jednostki inwentarzowe (głównie encyklopedie i słowniki),
  m.in.: Przewodnik Bibliograficzny (1979–2002), Bibliografia Zawartości Czasopism (1996-2002),
  Polska Bibliografia Literacka (1989)
 • Liczba zarejestrowanych czytelników (2018 r.) – 584
 • Liczba odwiedzin w czytelni (2018 r.) – 5 648 (w tym osób korzystających z komputerów czytelnianych
  lub własnych: 2 877)
 • Liczba udostępnionych jednostek inwentarzowych (2018 r.) – 13 823 (czytelnia – 3 248, wypożyczalnia – 10 575)