Biblioteka

10855161_795878363833343_8850077835138886134_opl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
parter: wypożyczalnia, czytelnia
Telefon:(71) 375-24-56
E-mail: biblioteka.ibi@uwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy w semestrze zimowym 2017/2018:

poniedziałek 9:00-18:00
wtorek 9:00-18:00
środa 8:00-18:00
czwartek 9:00-18:00
piątek 9:00-15:00

 

UWAGA:

Termin wygaśnięcia zamówienia podawany przez system na koncie czytelnika nie jest równoznaczny z terminem, do którego można odebrać książki. Książki zamówione ze zbiorów Biblioteki Instytutu mają sygnaturę poprzedzoną prefiksem Bbl. Można je odebrać w następujących terminach:

zamówione odbiór
poniedziałek  do piątku włącznie
 wtorek  do soboty włącznie
 środa  do soboty włącznie
 czwartek  do poniedziałku włącznie
 piątek  do wtorku włącznie
 sobota  do środy włącznie
niedziela do czwartku włącznie

Tematyka zbiorów

bibliologia, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, bibliografia, informacja naukowa, czytelnictwo, prasoznawstwo, naukoznawstwo, komunikacja i środki masowego przekazu

Katalogi tradycyjne

Katalog komputerowy

 • rejestruje publikacje wydane od 1994 r. oraz na bieżąco uzupełniany jest o publikacje wydane przed
  1994 r.
 • Wyszukiwanie oraz zamawianie publikacji dostępnych w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa odbywa się poprzez katalog komputerowy zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej
  (egzemplarze z lokalizacją: Bibliotekoznawstwo lub Bibliotekoznawstwo-Lectorium, sygnatura rozpoczynająca się od “Bbl”).
 • Polecamy korzystanie z Multiwyszukiwarki Summon, która umożliwia przeszukiwanie wszystkich
  (obok zbiorów tradycyjnych) zasobów, do jakich dostęp zapewnia Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, tj.: zbiory Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium BUWr oraz baz danych, do których BUWr ma wykupiony stały bądź testowy dostęp.
 • Polecamy także zdigitalizowane katalogi druków zwartych oraz czasopism zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówienie konkretnych publikacji odbywa się komputerowo z pozycji widoku karty katalogowej.

Pracownicy

 • Kierownik:
  mgr Magdalena Lamperska – bibliotekarz
  magdalena.lamperska@uwr.edu.pl
 • Pracownicy:
  mgr Anna Kania – młodszy bibliotekarz
  anna.kania@uwr.edu.pl
  Wojciech Sierżęga – bibliotekarz
  wojciech.sierzega@uwr.edu.pl

Ogólne informacje o zbiorach i czytelnikach:

 • Książki i skrypty: 18.505 wol.
 • Czasopisma
  • ogółem: 5.045 wol. (329 tytułów)
  • prenumerowane tytuły: 57 (krajowe – 51, zagraniczne – 6)
 • Prace magisterskie i doktorskie: 3.453 jednostek inwentarzowych
 • Dokumenty elektroniczne: 43 jednostek inwentarzowych (głównie encyklopedie i słowniki), m.in.:
  • Przewodnik Bibliograficzny (1979–2002), Bibliografia Zawartości Czasopism (1996-2002), Polska Bibliografia Literacka (1989)
 • Liczba zarejestrowanych czytelników (2016 r.) – 572
 • Liczba odwiedzin w czytelni (2016 r.) – 5.685 (w tym osób korzystających z komputerów czytelnianych lub własnych: 1.818)
 • Liczba udostępnionych jednostek inwentarzowych (2016 r.) – 14.556 (czytelnia – 4.187, wypożyczalnia – 10.369)