Studenci wyjeżdżający

Europejski Program Wymiany Akademickiej Erasmus+

Program Erasmus powstał w 1987 roku. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie od roku 1998, a Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do programu Erasmus w 2002 roku.

Komunikat nr 7/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dn. 28 XI 2019r. w sprawie zasad wyjazdów studentów i doktorantów WF w ramach programów Erasmus+ Studia i Erasmus+ Praktyki

Prezentacja na temat rekrutacji