Aktualności:

Zapisy na zajęcia odbędą się w terminach:

  • do 20.02.2019 (do godz. 23:59) trwają zapisy właściwe na przedmioty obowiązkowe,
  • 10:00 21.02.2019 – 23:59 03.03.2019 korekty zapisów na przedmioty obowiązkowe,
  • 11:00 14.02.2019 – 23:59 20.02.2019 zapisy właściwe na przedmioty opcyjne,
  • 11:00 21.02.2019 – 23:59 03.03.2019 korekty zapisów na przedmioty opcyjne.

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Zajęcia opcyjne dla studentów PCiS i INB w Instytucie SKŚiO

Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…


Zapraszamy studentów VI semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych PCIS oraz studentów IV semestru studiów II stopnia PCiS do udziału w warsztatach cyfrowej edycji zdjęć. Zgłoszenia do 25 lutego br. proszę kierować na adres: tomasz.nowak@uwr.edu.pl


Uwaga – informacja do wszystkich studentów IINIB:

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do sekretariatu (w formie drukowanej lub skanu e-mailem na adres ib.ibi@uwr.edu.pl) zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach lub w działalności charytatywnej (np. wolontariat).

Ogłoszenie o pracę dla studentów


STUDIA lub PRAKTYKI za granicą ERASMUS+. Rekrutacja do 28 lutego!  

Trwa nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus w roku akad. 2019/20 na semestr zimowy i letni. W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii, Szwecji albo na Litwie (więcej: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus). Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów Instytutu na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, rekrutacja musi nastąpić przed uzyskaniem absolutorium. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.plSerdecznie zapraszamy!

Szanowni Studenci!

Rusza kolejna odsłona programu na realizację ciekawego projektu badawczego – konkurs „DIAMENTOWY GRANT”: MNiSW ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji Programu.
Zachęcamy do wzięcia udziału!


Studenci I roku studiów I, II i III stopnia są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP/PPOŻ:
Instrukcja logowania do wstępnego szkolenia bhp dla studentów w roku akademickim 2018/19
Informacje dotyczące opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp

Egzaminy w sesji po semestrze zimowym roku akad. 2018/2019 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Sesja poprawkowa – terminy egzaminów – studia stacjonarne i niestacjonarne 


OTWARCIE PRACOWNI HUMANISTYKI CYFROWEJ – relacja

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze ma wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru zimowego nie będą rozpatrywane.


Uwaga! Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem mogą uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2018/2019 powinni zapisać się na lektorat w terminie od 14.01.2019 do 27.01.2019 r. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się w załączniku.
I ROK, studia magisterskie:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – w drugim lub trzecim semestrze.
Publikowane cyfrowe i sieciowe- w drugim lub trzecim semestrze.


Informacje o zapisach na testy dla I stopnia INiB oraz PCiS oraz zapisy na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019
INiB                                   PCiS                                   Studia II stopnia


ERASMUS+
Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)

Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2018/19 do realizacji
w semestrze letnim konwersatorium (15h) Books in online anglophone information services oraz warsztaty (10 h) Picturebooks – trends on the world book market.


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zaprasza na studia podyplomowe:


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE – informacje:

Opiekunem praktyk na kierunku PCiS, studia I stopnia jest pani mgr Karina Nabiałczyk.
W sekretariacie jest dostępny wykaz miejsc praktyk (dla studentów kierunku INiB) oraz dla wszystkich Państwa obowiązkowa do wypełnienia deklaracja (jest ona podstawą wysłania na praktyki).
Deklarację można także wypełnić elektronicznie i podpisaną złożyć w sekretariacie Instytutu.


Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer