Aktualności:

Drugi nabór na kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (studia stacjonarne, I stopnia) został otwarty.

> Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej

________________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.

________________________________________________

Uwaga I rok INIB lic. informacja z CEN:  egzamin poprawkowy z przedmiotu psychologia dla nauczycieli  odbędzie się 05.09.2017 r., w godz. 10.00-11.00, w s. 26 Instytutu Germanistyki.
________________________________________________

Dyplomowanie w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie przypominamy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich zajęć  obowiązkowych, wybranych opcyjnych, praktyk zawodowych objętych programem studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (studia I stopnia 180 ECTS, studia II stopnia 120 ECTS).
________________________________________________

Deklaracje dotyczące realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej są dostępne w sekretariacie Instytutu.
________________________________________________

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w tegorocznej konferencji
pt. Funkcje bibliotek – dawniej i dziś, organizowanej przez Instytut INiB.
________________________________________________
Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

________________________________________________
Przypominamy, iż za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki
więcej…

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli
terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium

___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.