Aktualności:

WYNIKI REKRUTACJI


TERMINARZ REJESTRACJI NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS

Zapisy na wf będą przeprowadzone w terminie 01-03 października 2018 r., w godzinach 8:00 – 22:00
Korekta zapisów w terminie 17-19 październik 2018 r., w godzinach 8:00 – 22:00


Dodatkowy termin obron prac dyplomowych dla kierunków Publikowanie Cyfrowe i Sierciowe oraz Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo: 24.10.2018 r.


Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym da nowo przyjętych studentów informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa (INB)
 oraz publikowania cyfrowego i sieciowego (PCiS) odbędzie się w środę 26 września 2018 r. w godz. 13.45 – 15.00 w Oratorium Marianum (Gmach Główny UWr).
W czwartek, 27 września 2018, od godz. 9.00 w Dziekanacie Wydziału Filologicznego UWr (pl. Nankiera 15b, pok. nr 15), należy dokonać wpisu na studia i odebrać legitymację studencką.

Dzień Adaptacyjny w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – program

Informacje o zapisach na testy dla I stopnia INiB oraz PCiS oraz zapisy na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019.


DODATKOWA REKRUTACJA – ERASMUS+

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2018/2019 – semestr letni.

Wolne miejsca – Francja, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Litwa. Więcej na stroniehttp://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub mailowy z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, pok. 208,agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

Termin zakończenia rekrutacji: 26.10.2018 r.


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zaprasza na studia podyplomowe:


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE – informacje:

Opiekunem praktyk na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe, stopień pierwszy do 30.09.2018 r. jest dr Renata Piotrowska.
W sekretariacie jest dostępny wykaz miejsc praktyk (dla studentów kierunku INiB) oraz dla wszystkich Państwa obowiązkowa do wypełnienia deklaracja (jest ona podstawą wysłania na praktyki).
Deklarację można także wypełnić elektronicznie i podpisaną złożyć w sekretariacie Instytutu.


Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego

Wszystkich studentów i absolwentów IINiB zapraszamy na Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego. Są one przeznaczone dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2 (nie jest konieczny certyfikat – wystarczy wpis w indeksie z lektoratu na tym poziomie zaliczony przynajmniej na 4.0) i chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe w zakresie jednej z następujących specjalizacji: biznes, medycyna, stosunki międzynarodowe, technika i tłumaczenia poświadczone. Szczegółowe informacje na temat studiów: http://www.ifa.uni.wroc.pl/spajs/.


Projekt Polska-Ukraina – informacje, zapraszamy do udziału!


Uwaga studenci I roku studiów
I stopnia, II i III stopnia obowiązkowe szkolenie BHP/PPOŻ trwa do 30.06.2018 r.
Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 
Informacje dotyczące opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp


Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Big Data w humanistyce i naukach społecznych (22-23.11.2018)

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

Instytut INiB UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów kierunków INB i PCIS na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat: Big Data w humanistyce i naukach społecznych.
Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 22–23 listopada 2018 r. ogólnopolska konferencja naukowa Instytutu. Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.), na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.
Nie przegap tej okazji! To szansa na przygodę z typografią!
Więcej informacji…


FOTORELACJA Z ERASMUSA – Michał Cisek

RELACJA Z ERASMUSA w Borås (Szwecja)

Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2018/19 do realizacji
w semestrze zimowym wykładu (15h) Information Economics (21-INB-S2-E1-IE-F-W),
w semestrze letnim konwersatorium (15h) Książka w anglojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych (21-PCS-S1-E4-KAI-F-K).


Tabela przedmiotów opcyjnych
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze powinna wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Wszelkie podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane.


Absolwenci IINiB, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i poszukują pracy są proszeni o kontakt
z dr hab. prof. UWr Bogumiłą Staniów.


Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

____________________________________________

Przedmioty opcyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w SPNJO
Informacja o lektoratach dla kierunku INB I stopnia stacjonarne – nowy termin testu językowego – informacje!
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.
________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer