Aktualności:


Zajęcia czwartkowe wyznaczone na 4.04.2018 r. są przeniesione na środę 16.05.2018 r.
Dzień rektorski (Juwenalia) wyznaczony na 10.05.2018 r. (czwartek) przeniesiono na czwartek 17.05.2018 r.


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE – informacje:

W sekretariacie jest dostępny wykaz miejsc praktyk (dla studentów kierunku INiB) oraz dla wszystkich Państwa obowiązkowa do wypełnienia deklaracja (jest ona podstawą wysłania na praktyki).
Deklarację można także wypełnić elektronicznie i podpisaną złożyć w sekretariacie Instytutu.


Dział Informacji Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej zatrudni absolwentów/studentów Instytutu INiB.  Zainteresowani proszeni są o kontakt z panią J. Gaworską-Wandas: informacja@wbp.wroc.pl, tel. 71 3352223.


Ogólnopolski konkurs na recenzję przekładu “Tłumacze świata”


Uwaga studenci I roku studiów:
I stopnia, II stopnia i studiów doktoranckich obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP/PPOŻ trwa do 30.06.2018 r.
Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 
Informacje dotyczące opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp


Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Big Data w humanistyce i naukach społecznych (22-23.11.2018)

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

Instytut INiB UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów kierunków INB i PCIS na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat: Big Data w humanistyce i naukach społecznych.
Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 22–23 listopada 2018 r. ogólnopolska konferencja naukowa Instytutu. Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.), na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.
Nie przegap tej okazji! To szansa na przygodę z typografią!
Więcej informacji…


FOTORELACJA Z ERASMUSA – Michał Cisek

Studentów obcokrajowców zapraszamy w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19
do realizacji wykładu (15h) Information Economics (21-INB-S2-E1-IE-F-W).


Tabela przedmiotów opcyjnych
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze powinna wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Wszelkie podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane.


Uwaga Absolwenci IINiB – ogłoszenie:
Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i poszukują pracy są proszeni o kontakt z dr hab. prof. UWr Bogumiłą Staniów.


Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.
_______________________________

Relacja z pobytu na Erasmusie w Borås (Szwecja)
_______________________________________________

Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

____________________________________________

Przedmioty opcyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w SPNJO
Informacja o lektoratach dla kierunku INB I stopnia stacjonarne – nowy termin testu językowego – informacje!
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.
________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer