Aktualności:

Uczestnicy seminariów licencjackich oraz magisterskich proszeni są o wypełnienie deklaracji wyboru
zakresu egzaminu dyplomowego oraz złożenie formularzy u promotorów w terminie do dnia 28 kwietnia br.

________________________________________________

Deklaracje dotyczące realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej są dostępne w sekretariacie Instytutu. Wypełnienie deklaracji jest warunkiem przystąpienia do realizacji praktyki.

Dla studentów kierunku INB (II rok licencjacki i I rok magisterski) został przygotowany wykaz miejsc
praktyk w bibliotekach wraz z dostępnymi terminami.

________________________________________________

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w tegorocznej konferencji
pt. Funkcje bibliotek – dawniej i dziś, organizowanej przez Instytut INiB.
________________________________________________
Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

________________________________________________
 Wyjazd dla studentów w ramach umów bilateralnych więcej… 
________________________________________________

Przedmioty opcyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Zajęcia opcyjne, na które zapisał się student stają się dla niego obowiązkowe. Studenci zobowiązani są do bieżącego sprawdzania indeksu w USOS. Łączna suma punktów ECTS zdobytych w semestrze letnim powinna wynosić 30, zaś w całym roku akademickim równać się 60 ECTS.

Błędy w USOS należy zgłaszać do inż. Izabeli Jaraszek (poniedziałek-piątek: godz. 10.00-14.00, pokój 206, izabela.jaraszek@uwr.edu.pl). W mailu obowiązkowo należy podać: imię, nazwisko, numer albumu, kierunek, rok, tryb (stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia).
___________________________________

Informacje dotyczące języków obcych:

Konkursy na stanowiska bibliotekarskie w Bibliotece Głónej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Praca w wydawnictwie Publicat

Rekrutacja na unikatowy staż dla polskich studentów
___________________________________________________

Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera: zajęcia obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia
Aktualny kalendarz zaliczeń (studia stacjonarne)
___________________________________________________

Przypominamy, iż za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki
(w sem. zimowym od dnia 15 X 2016 r., w sem. letnim od 10 III 2017 r.), więcej…

___________________________________________________

Studentów zainteresowanych współpracą z Zespołem ds. Promocji Instytutu prosimy o kontakt z dr Rafałem Werszlerem. W ramach współpracy proponujemy rozwinięcie zainteresowań związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tworzeniem unikalnych materiałów (zdjęć, infografik, memów) i współtworzenie profilu naszego Instytutu na Facebooku. Termin zgłoszeń upływa z końcem stycznia.  Serdecznie zapraszamy.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli
terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium

___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.