Aktualności:

Terminy obron prac dyplomowych na studiach I stopnia:
24.10 i 26.10

____________________________________________

Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

_______________________________________________

Obowiązkowe szkolenie BHP – informacje
Szkolenie BHP – instrukcja logowania
Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Przedmioty opcyjne na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty opcyjne realizowane w Instytucie SKŚiO (ul. Komuny Paryskiej 21) w języku polskim i angielskim

Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch tygodni od początku semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą.
Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
– student pierwszego semestru studiów I stopnia jest zobowiązany uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w programie studiów w tym semestrze,
– liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w semestrze wynosi 30,
– w pierwszym semestrze studiów I stopnia PCiS należy zrealizować zajęcia opcyjne za 5 ECTS
(studenci I roku studiów niestacjonarnych PCiS zapisują się na dwa spośród trzech przedmiotów opcyjnych).

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Informacja o lektoratach dla kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy – II i III rok studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego (to korzystne, sam zobaczysz). Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno spotkanie zaliczeniowe więcej informacji…

Serdecznie zapraszamy studentów Instytutu INiB do udziału w zajęciach:
Sekcji sportowych AZS UWR,
Chóru UWR Gaudium,
Zespołu Tańca Dawnego UWr.
_______________________________________________

Dodatkowa REKRUTACJA NA ERASMUSA dla studentów PCiS i INiB!
Uniwersytet dysponuje aktualnie ok. 100 wolnymi miejscami, w związku z czym przyjmujemy zgłoszenia na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. 
Termin zakończenia dodatkowej rekrutacji: 25.10.2017 r.

Więcej informacji o programie:http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze

https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do dr Agnieszki Łuszpak, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.plluszpak@gazeta.pl; tel. 71 375 2413.
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.

________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w tegorocznej konferencji
pt. Funkcje bibliotek – dawniej i dziś, organizowanej przez Instytut INiB.
________________________________________________
Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.

Oferta pracy jako Technical Writer