Aktualności:

Informacje dla nowo przyjętych studentów Publikowania cyfrowego i sieciowego oraz Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym

Obowiązkowe szkolenie bhp 2015/2016

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne 2015/2016 (w przygotowaniu)

Obowiązkowy test kwalifikacyjny z języka obcego 2015/2016 (w przygotowaniu)

Lista studentów I roku studiów stacjonarnych licencjackich z podziałem na grupy 2015/2016 (w przygotowaniu)

Opublikowano: 31.07.2015