Aktualności:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza

organizowanej przez nasz Instytut w dn. 2–4 grudnia 2015 r.

Konferencja odbędzie się w Budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
(Budynek A), który znajduje się tuż obok naszego Instytutu.

Mapka

Adres:

Ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

sala 218 (II piętro)

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Opublikowano: 24.11.2015

Błędy/korekty w USOS należy zgłaszać do dr Agnieszki Łuszpak osobiście w godzinach konsultacji (pokój 106)
albo mailowo (agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl lub luszpak@gazeta.pl). W mailach należy podać:
imię i nazwisko, numer indeksu, rok i kierunek studiów (INB/PCiS), tryb (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia).
Osoby, które zgłaszały błędy na adres: usos@usos.ibi.ui.wroc.pl proszone są o ponowne ich przesłanie do dr A. Łuszpak. 

Zajęcia opcyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Tabela z ofertą zajęć opcyjnych.

Opublikowano: 14.10.2015