• IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
Reklama

Błędy w USOS wraz
z obowiązkowym podaniem: imienia i nazwiska, numeru indeksu, trybu studiów (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia) oraz roku studiów należy zgłaszać mailem: usos@ibi.uni.wroc.pl

Online
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
LogowanieSzanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo  na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Doktoranckie Koło Naukowe Młodych Wydawców WydajeMiSię oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego mają przyjemność zaprosić Państwa na cykl otwartych wykładów, zatytułowany:

Wirtualny naukowiec – narzędzia komputerowe wspomagające działalność naukową i edukacyjną.

Wykłady, odbędą się w dniach 14-15 marca 2015 r. Podzielone zostaną na dwa bloki tematyczne: Internet (14 marca) oraz Programy (15 marca), podczas których zostaną omówione witryny oraz oprogramowanie komputerowe ułatwiające i wspierające działalność naukową. Spotkania poprowadzą uczestnicy Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego, związani z Kołem Naukowym Młodych Wydawców WydajeMiSię

Wykłady odbędą się sali 103 Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy pl. Uniwersyteckim 9/13 we Wrocławiu.

- Plan
- Plakat


Studenci I i II r. INB realizujący kształcenie modułowe lub planujący jego realizację 

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci, którzy od roku akad. 2014/15 realizują zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela w formie modułowej, powinni uzyskać zgodę dziekana na włączenie ich do programu kształcenia. Na stronie www WF został zamieszczony wzór podania (nr 18) w tej sprawie. Podania powinni składać studenci rekrutowani na rok akad. 2014/15 jak i rekrutowani wcześniej, którzy rozpoczynają realizowanie zajęć przygotowujących do zawodu nauczyciela po 1.10.2014."Konkurs "Studenci projektują" rozstrzygnięty!
I miejsce zdobyli wspólnie wykonanym projektem Katarzyna Cieślińska i Dariusz Gwóźdź.
II miejsce zajęła Anna Przybylska. III przypadło ex aequo projektom Doroty Kolendy i Marty Głuszek.


REKRUTACJA - STUDIA LUB PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Tylko do 20 LUTEGO 2015 r. można się zgłaszać na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2015/2016. Do programu Erasmus+ Praktyki prowadzony jest nabór ciągły.

W ramach programu można studiować jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, na Litwie, w Chorwacji, Estonii i Słowenii oraz odbyć obowiązkowe lub dodatkowe praktyki studenckie w dowolnym kraju UE.

Więcej informacji na stronie http://international.uni.wroc.pl/pl/studenci oraz http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/erasmus-english/llp-erasmus-program

Zainteresowani studenci obu kierunków - pcs i inib - proszeni są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mejlowy. Rozwiejemy wątpliwości, ułatwimy decyzję, pomożemy w organizacji wyjazdu.

Koordynator programu Erasmus+
dr Agnieszka Łuszpak
agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl

"Praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ także dla ABSOLWENTÓW

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w sposób ciągły – cały czas są wolne miejsca.

Więcej informacji: https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja
oraz  u instytutowego koordynatora programu Erasmus, dr Agnieszki Łuszpak
tel.: 71 37 52 861, pok. 107, email: agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl

Tryb przepisywania ocen w USOS - pismo prof. dr hab. Bogumiły Staniów

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 7 stycznia 2013r.

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UWr z dn. 18.12.2012 r. w sprawie określenia minimalnych warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS.

Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dn. 16.01.2012 r.
w sprawie warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich

Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.

REAKTYWACJA NA STUDIA I POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW w roku akad. 2014/2015 Dotyczy Studentów II roku studiów II stopnia