Aktualności:

> List do studentów


Terminarz egzaminów w sesji po semestrze zimowym roku akad. 2019/2020


Studia lub praktyki za granicą ERASMUS+. Rekrutacja trwa do 25 lutego!  

Zaczynamy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2020/2021 na semestr zimowy i letni.
W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii, na Litwie lub w Szwecji (więcej: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze).

Rekrutacja na praktyki odbywa się w systemie ciągłym.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo,
został ogłoszony kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.
Jak określa Ministerstwo: “Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej”.

Informacje znajdują się: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-prog…

Zachęcam wszystkich Państwa, Pracowników oraz Studentów Wydziału Filologicznego, do zainteresowania się tym konkursem i do rozważenia możliwości wzięcia w nim udziału. Program ten rzeczywiście stwarza – w razie zakwalifikowania do niego – znaczne możliwości prowadzenia samodzielnych badań, a nawet sam udział w konkursie jest dla studentów świetną okazją do sprecyzowania zainteresowań badawczych i skorzystania z indywidualnej opieki doświadczonego opiekuna naukowego.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Cieński,
Dziekan Wydziału Filologicznego


Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia INiB oraz PCiS,którzy zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2019/2020 powinni zapisać się na lektorat w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 r. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się w załączniku.

PCiS  I rok I stopnia, studia niestacjonarne –  informacja dotycząca zapisów na test kwalifikacyjny z języka obcego

PCiS I rok I stopnia – informacje dotyczące terminu testu kwalifikacyjnego z języka obcego

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia PCiS i INiB – informacje nt. lektoratu języka obcego

Zapisy na testy dla I stopnia INiB i PCiS oraz lektorat B2+ dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Obowiązkowe szkolenie BHP w roku akad. 2019/2020 – informacje

Obowiązkowe szkolenie BHP w roku akad. 2019/2020 – instrukcja logowania

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze zimowym w roku 2019/2020

ERASMUS+
Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)

Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2019/20 do realizacji zajęć w języku angielskim:
Picturebooks – trends on the world book market.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje Pracownia Konsultacji i Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii, ul. Dawida 1; rejestracja przez stronę www lub tel. (71) 367 18 14)
a także Poradnia Psychologiczna (ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja na andres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).


Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do sekretariatu (w formie drukowanej lub skanu e-mailem na adres ib.ibi@uwr.edu.pl) zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach lub w działalności charytatywnej (np. wolontariat).


Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do realizacji studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.


Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium


Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II