Aktualności:


List do studentów


WAŻNE UCHWAŁY I KOMUNIKATY


Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, iż zgodnie z Komunikatem nr 5 Dziekana Wydziału Filologicznego… letnia sesja egzaminacyjna trwa do dnia 12 lipca 2020 r., sesja poprawkowa od 1 do 18 września.
dr hab. A. Firlej-Buzon

HARMONOGRAMY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH


Uwaga: informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia (INIB i PCIS) – lektorat języka nowożytnego w semestrze trzecim (poziom B2+).

Uwaga: informacja dla I roku INIB I stopień, studia stacjonarne-testy kwalifikacyjne Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.

Tabela przedmiotów realizowanych zdalnie (dla wszystkich kierunków i trybów studiów)

Egzaminy w sesji letniej


Umożliwienie studentom dostępu do usługi Creative Cloud po zamknięciu kampusów wskutek wirusa COVID-19 (do 6 lipca 2020 r.)
Informujemy, iż studenci Instytutu INiB mogą korzystać z pełnej wersji Adobe Creative Cloud (firma Adobe na czas epidemii udostępniła za darmo swoje oprogramowanie). Studentów zainteresowanych możliwością pracy z wykorzystaniem programów ACC prosimy o przekazanie swoich danych pani inż. Izabeli Jaraszek (izabela.jaraszek@uwr.edu.pl).
Bardzo prosimy o zawarcie w mailu następujących informacji: nazwisko: Kowalski  imię: Jan
kierunek studiów: PCiS   rok: III   numer albumu: 220911
adres email w domenie UWr: jan.kowalski@uwr.edu.pl
Uwaga! Konieczne będzie posiadanie (bądź założenie) konta Adobe Creative Cloud na wskazanym adresie email w domenie UWr.


Szanowni Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl., prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– legitymacje studenckie decyzją MNiSW zachowują ważność do 31.05.2020, nie należy w tej chwili przedłużać ich ważności,
– informujemy, iż SPNJO UWr rozpoczęło prowadzenie lektoratów zdalnie. Informacje nt. grup objętych zdalnym nauczaniem są zamieszczone na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl  w „Informacjach bieżących”,
– zajęcia wf są zawieszone do dnia 14.04.2020 r.,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!


Informator dla Studentów Wydziału Filologicznego UWr – Przedsiębiorczość: praca -biznes-kariera (I rok studiów stacjonarnych II stopnia)


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja


Regulamin uczestnictwa w wystawie ekslibrisów towarzyszącej Konferencji naukowej “Książka i czytelnictwo jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, w terminie: wiosna 2021.

Uczestnicy szkolenia Coprywritning w praktyce z mgr Szymonem Barabachem, proszeni są o zgłaszanie się po odbiór certyfikatów w godzinach pracy sekretariatu po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktycznych w UWr.


Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze letnim roku akad. 2019/2020


Studia lub praktyki za granicą ERASMUS+

Zaczynamy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akad. 2020/2021 na semestr zimowy i letni. W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii, na Litwie lub w Szwecji (http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze). Rekrutacja na praktyki odbywa się w systemie ciągłym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Absolwenci!
Szanowni Studenci!
Jeśli pracujecie lub niedawno pracowaliście Państwo w bibliotece szkolnej poza granicami Polski (również jako wolontariusze) – zachęcamy do podzielenia się z polskimi czytelnikami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Szczególnie interesuje nas:
– status biblioteki szkolnej (czy jest częścią szkoły?) i zatrudnionych tam osób (czy są nauczycielami?);
– warunki zatrudnienia (czy są jakieś zasady/standardy np. związane z liczbą uczniów?);
– warunki pracy biblioteki w konkretnym kraju (lokal, budżet, czas otwarcia) i jej główne zadania (czy bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej/informacyjnej/medialnej?;
– czy nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w bibliotece lub czytelni, w oparciu o jej warsztat informacyjny?);
– jakie formy pracy kulturalnej i propagowania czytelnictwa są prowadzone w tych bibliotekach? Które z nich cieszą się szczególnym zainteresowaniem czytelników?;
– jak lokalna specyfika wpływa na codzienne funkcjonowanie biblioteki szkolnej?;
– każda dodatkowa informacja, fotografie pokazujące wnętrza bibliotek szkolnych oraz prowadzonych przez nie zajęć itp.
Relacje przygotowane w formie pisemnej proszę kierować na mój adres mailowy bogumila.staniow@uwr.edu.pl
Po konsultacji i zakwalifikowaniu teksty będą się ukazywać w najważniejszym polskim periodyku dla bibliotekarzy szkolnych: “Bibliotece w Szkole”.
Osobom chętnym oferuję pomoc w ostatecznej redakcji tekstów.
Bogumiła Staniów


Konkurs w ramach programu Diamentowy Grant


Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia INiB oraz PCiS,którzy zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2019/2020 powinni zapisać się na lektorat w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 r. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się w załączniku.

PCiS  I rok I stopnia, studia niestacjonarne –  informacja dotycząca zapisów na test kwalifikacyjny z języka obcego

PCiS I rok I stopnia – informacje dotyczące terminu testu kwalifikacyjnego z języka obcego

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia PCiS i INiB – informacje nt. lektoratu języka obcego

Zapisy na testy dla I stopnia INiB i PCiS oraz lektorat B2+ dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Obowiązkowe szkolenie BHP w roku akad. 2019/2020 – informacje

Obowiązkowe szkolenie BHP w roku akad. 2019/2020 – instrukcja logowania

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze zimowym w roku 2019/2020

ERASMUS+
Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)

Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2019/20 do realizacji zajęć w języku angielskim:
Picturebooks – trends on the world book market.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje Pracownia Konsultacji i Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii, ul. Dawida 1; rejestracja przez stronę www lub tel. (71) 367 18 14)
a także Poradnia Psychologiczna (ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja na andres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).


Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do sekretariatu (w formie drukowanej lub skanu e-mailem na adres ib.ibi@uwr.edu.pl) zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach lub w działalności charytatywnej (np. wolontariat).


Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do realizacji studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.


Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium


Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II