Aktualności:

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/18
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 16.10.2017 r.- 30.1.2018 r. w formie e-learningu oraz rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY):
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 marca do 30 czerwca 2018 r.

Uwaga – informacje dot. opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp studenci/doktoranci 


Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Big Data w humanistyce i naukach społecznych (22-23.11.2018) 


FOTORELACJA Z ERASMUSA – Michał Cisek


Warsztaty organizowane przez DXC.technology dla studentów całego Wydziału Filologicznego. Zapraszamy!


Godziny dziekańskie 29.03.2018 r. od godz.13.00


Uwaga:
trzy tygodnie temu w gabinecie 207 w IINiB znaleziono złoty łańcuszek z zawieszką. Odbiór i informacje w sekretariacie Instytutu.Tabela przedmiotów opcyjnych
Zajęcia opcyjne w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze powinna wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Wszelkie podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane.


Uwaga Absolwenci IINiB – ogłoszenie:
Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i poszukują pracy są proszeni o kontakt z dr hab. prof. UWr Bogumiłą Staniów.


Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.
_______________________________

Relacja z pobytu na Erasmusie w Borås (Szwecja)
_______________________________________________

Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

____________________________________________

Obowiązkowe szkolenie BHP – informacje
Szkolenie BHP – instrukcja rejestracji i logowania
Przedmioty opcyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Studenci niestacjonarni I rok PCiS – informacja o teście językowym! – zmiana godzin
Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w SPNJO
Informacja o lektoratach dla kierunku INB I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.
________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer