Aktualności:

Korekty zapisów na zajęcia w USOS odbędą się w terminach:

10:00 26.02.2018 – 23:59 28.02.2018
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej ma przyjemność zaprosić studentów IINiB na szkolenie i prezentację pt.:
Web of Science – kryteria wyboru i indeksacja źródeł. Bibliometryczna ocena dorobku naukowego.
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2018 r., w godz. 13.00–16.00, budynek D-21 (Bibliotech), pl. Grunwaldzki 11, wejście A, sala 007 (parter). Chętni do udziału proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://biblioteka.pwr.edu.pl/.

Tabela przedmiotów opcyjnych
Zajęcia opcyjne w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

W przypadku trudności z rejestracją na zajęcia opcyjne w USOSweb prosimy o zapisywanie się u prowadzących.
Oferta przedmiotów opcyjnych realizowanych w semestrze letnim 2017/18 na Wydziale Filologicznym UWr jest dostępna w systemie USOSweb, gdzie znajdują się dane nt. nazwisk osób prowadzących zajęcia, liczby godzin oraz punktów ECTS przyznawanych za zaliczenie przedmiotu.
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze powinna wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru napisać w tej sprawie podanie do prodziekana ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę Dyrektora IINiB ds. dydaktyki. Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS.  W przypadku przedmiotów, które nie mają punktacji ECTS zgoda może zostać udzielona na podstawie dołączonego do formularza zgłoszenia sylabusa przedmiotu.
Na studiach I stopnia przepisujemy oceny ze studiów I stopnia, na studiach II stopnia – wyłącznie ze studiów II stopnia.

Zmieniły się zasady studiowania według IOS – obowiązuje nowy wzór podania.
Przedłużenie terminów zaliczeń na studiach niestacjonarnych do 4.03.2018 r.) możliwe będzie tylko w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu pisemnego podania w dziekanacie,
Wszelkie podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane.


Uwaga Absolwenci IINiB – ogłoszenie:
Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i poszukują pracy są proszeni o kontakt z dr hab. prof. UWr Bogumiłą Staniów.


OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA ERASMUSA

STUDIA ZAGRANICZNE – UMOWY BILATERALNE

Uprzejmie informujemy, iż do 28 lutego trwa nabór na wyjazdy na studia w ramach umów bilateralnych. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie: https://international.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/umowy-bilateralne
W razie pytań proszę zgłaszać się do p. Agaty Nowak, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gmach Główny, p. 36, tel. 71 375 22 11; agata.nowak@uwr.edu.pl
____________________________________________


Więcej informacji…
__________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.
_______________________________

STUDIA lub PRAKTYKI za granicą ERASMUS+. Rekrutacja do 28 LUTEGO!  

Zaczynamy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2018/2019 na semestr zimowy i letni.
W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii albo na Litwie czy w Szwecji  (więcej: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus).

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów Instytutu na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Relacja z pobytu na Erasmusie w Borås (Szwecja)
_______________________________________________

Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

____________________________________________

Obowiązkowe szkolenie BHP – informacje
Szkolenie BHP – instrukcja rejestracji i logowania
Przedmioty opcyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Studenci niestacjonarni I rok PCiS – informacja o teście językowym! – zmiana godzin
Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w SPNJO
Informacja o lektoratach dla kierunku INB I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.
________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer