Aktualności:

Konkurs “Studenci Projektują 2018”
Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin nadsyłania prac na konkurs. Prace należy przesyłać do 22 października 2018 r. Szczegóły: http://www.ibi.uni.wroc.pl/konkurs-studenci-projektuja-2018-2019           

Instytut INiB UWr serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Big Data w humanistyce i naukach społecznych (22-23.11.2018)


Studenci I roku studiów I, II i III stopnia są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP/PPOŻ:
Instrukcja logowania do wstępnego szkolenia bhp dla studentów w roku akademickim 2018/19
Informacje dotyczące opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp


Uwaga: przedmiot opcyjny prof. A. Pawłowskiego Języki w Unii Europejskiej ma nowe godziny: 9.20-10.50 w środy, podczas korekt w dniach 17-19.10.2018 będzie możliwość zapisu.


TERMINARZ REJESTRACJI NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS
Korekta zapisów w terminie 17-19 X 2018 r., w godzinach 8:00 – 22:00 (uwaga studenci: chęć zapisu na wybrane zajęcia należy zgłosić e-mailowo do inż. Izabeli Jaraszek, rejestracja w USOS nie jest otwarta do samodzielnego zapisu!).


Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze ma wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru zimowego nie będą rozpatrywane.

Uwaga studenci I roku studiów II stopnia INB:
uruchomiona została druga grupa seminaryjna, której opiekunem jest prof. Bożena Koredczuk. Uprzejmie prosimy o zapisywanie się w USOSweb.


Dodatkowy termin obron prac dyplomowych dla kierunków PCiS i INB wyznaczono na środę 24 X 2018 r.


Informacje o zapisach na testy dla I stopnia INiB oraz PCiS oraz zapisy na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019
INiB                                   PCiS                                   Studia II stopnia


BIBLIOTHEMATA 2
Wystawa typografii Andrzeja Tomaszewskiego
– z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia twórczej pracy wśród książek

Serdecznie zapraszamy na wystawę przedstawiającą dorobek edytorski Andrzeja Tomaszewskiego,
przygotowaną przez Katedrę Projektowania Graficznego i Koło Naukowe FUTURA,
działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
Wystawa odbędzie się w Auli Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
w dniach 18–31 października 2019

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy 24 października o godz. 14.00


DODATKOWA REKRUTACJA – ERASMUS+

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2018/2019 – semestr letni. Wolne miejsca – Francja, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Litwa. Więcej na: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub mailowy z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl. Termin zakończenia rekrutacji: 26.10.2018 r.

Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zaprasza na studia podyplomowe:


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE – informacje:

Opiekunem praktyk na kierunku PCiS, studia I stopnia jest pani mgr Karina Nabiałczyk.
W sekretariacie jest dostępny wykaz miejsc praktyk (dla studentów kierunku INiB) oraz dla wszystkich Państwa obowiązkowa do wypełnienia deklaracja (jest ona podstawą wysłania na praktyki).
Deklarację można także wypełnić elektronicznie i podpisaną złożyć w sekretariacie Instytutu.


Projekt Polska-Ukraina – informacje, zapraszamy do udziału!


KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

Instytut INiB UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów kierunków INB i PCIS na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat: Big Data w humanistyce i naukach społecznych.
Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 22–23 listopada 2018 r. ogólnopolska konferencja naukowa Instytutu. Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.), na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.
Nie przegap tej okazji! To szansa na przygodę z typografią!
Więcej informacji…


Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2018/19 do realizacji
w semestrze zimowym wykładu (15h) Information Economics (21-INB-S2-E1-IE-F-W),
w semestrze letnim konwersatorium (15h) Książka w anglojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych (21-PCS-S1-E4-KAI-F-K).


Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Oferta pracy jako Technical Writer