• IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
Reklama

Błędy w USOS wraz
z obowiązkowym podaniem: imienia i nazwiska, numeru indeksu, trybu studiów (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia) oraz roku studiów należy zgłaszać mailem: usos@ibi.uni.wroc.pl

Online
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
LogowanieNOWA KONFERENCJA INSTYTUTU
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników (3-5.12.2014)

CALL FOR PAPERS
Methods and tools in the research of digital writing and its readers/users


"Spotkania informacyjne ERASMUS+
Studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych wyjazdem na stypendium w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016 zapraszamy na spotkania informacyjne 26.11.2014 godz. 13:15, WPAiE, budynek D, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 3D."

"Konkurs "Studenci projektują" rozstrzygnięty! Pierwsze miejsce zdobyli wspólnie wykonanym projektem Katarzyna Cieślińska i Dariusz Gwóźdź. Drugie miejsce zajęła Anna Przybylska. Trzecie przypadło ex aequo projektom Doroty Kolendy i Marty Głuszek. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród podczas konferencji "Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników".


Obowiązkowe szkolenie BHP i PPOŻ dla studentów I roku INB oraz PCiS.

Biblioteka Cyfrowa UWr uplasowała się na III miejscu w kategorii polskie repozytoria
w rankingu „The Ranking Web of World repositories”
. Serdecznie gratulujemy!


UWAGA!!! DODATKOWA REKRUTACJA NA ERASMUS+ STUDIA

Wciąż są wolne miejsca na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim.

Więcej informacji na stronie http://international.uni.wroc.pl/pl/studenci lub na naszej stronie domowej w zakładce: Erasmus.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mailowy z koordynatorem Programu Erasmus+ dr Agnieszką Łuszpak (agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl).
W związku z przystąpieniem naszej Biblioteki do komputerowego wypożyczania książek bardzo prosimy Pracowników i Studentów Instytutu o zwrot wszystkich wypożyczonych książek z Biblioteki celem wprowadzenia wypożyczeń na konta komputerowe w systemie VIRTUA.

"Praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ także dla ABSOLWENTÓW

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w sposób ciągły – cały czas są wolne miejsca.

Więcej informacji: https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja
oraz  u instytutowego koordynatora programu Erasmus, dr Agnieszki Łuszpak
tel.: 71 37 52 861, pok. 107, email: agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl


Uwaga!
Wkrótce upływa termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z mgr. Wojciechem Sierżegą (za pomocą poczty elektronicznej:  wojciech.sierzega@ibi.uni.wroc.pl lub osobiście w bibliotece).

KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”
dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr ogłasza konkurs dla studentów na przygotowanie
projektu
graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

 Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 3–5.12.2014 r. konferencja naukowa. Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.

Nie przegap tej okazji
To szansa na przygodę z typografią

Tryb przepisywania ocen w USOS - pismo prof. dr hab. Bogumiły Staniów

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 7 stycznia 2013r.

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UWr z dn. 18.12.2012 r. w sprawie określenia minimalnych warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS.

Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dn. 16.01.2012 r.
w sprawie warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich

Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.

REAKTYWACJA NA STUDIA I POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW w roku akad. 2014/2015 Dotyczy Studentów II roku studiów II stopnia