Aktualności:

Terminy obron prac dyplomowych (korekty 26.06)

________________________________________________

________________________________________________

Egzaminy w sesji letniej 2016/2017 – studia stacjonarne – aktualizowane na bieżąco

Uwaga I rok INIB lic. informacja z CEN:  pierwszy termin egzaminu z psychologii dla nauczycieli  odbędzie się w dniu 27.06.2017 r., w godz. 10.00-11.00, w s. 26 Instytutu Germanistyki.
Egzamin poprawkowy natomiast będzie miał miejsce w dniu 05.09.2017 r., w godz. 10.00-11.00, w s. 26 Instytutu Germanistyki.

Egzaminy w sesji letniej 2016/2017 – studia niestacjonarne – aktualizowane na bieżąco
________________________________________________

________________________________________________
Dyplomowanie w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie przypominamy, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich zajęć  obowiązkowych, wybranych opcyjnych, praktyk zawodowych objętych programem studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (studia I stopnia 180 ECTS, studia II stopnia 120 ECTS).

Studenci ostatnich etapów studiów (rok III studiów I stopnia oraz rok II studiów II stopnia), którzy nie zaliczyli jeszcze obowiązkowychpraktyk zawodowychproszeni są o pilny kontakt z opiekunami praktyk.
________________________________________________

Deklaracje dotyczące realizacji obowiązkowej praktyki studenckiej są dostępne w sekretariacie Instytutu.
________________________________________________

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w tegorocznej konferencji
pt. Funkcje bibliotek – dawniej i dziś, organizowanej przez Instytut INiB.
________________________________________________
Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

________________________________________________
 Wyjazd dla studentów w ramach umów bilateralnych więcej… 
________________________________________________

Przedmioty opcyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Studenci zobowiązani są do sprawdzania indeksu w USOS. Łączna suma punktów ECTS zdobytych
w semestrze letnim powinna wynosić 30, zaś w całym roku akademickim równać się 60 ECTS.

Błędy w USOS należy zgłaszać do inż. Izabeli Jaraszek (poniedziałek-piątek: godz. 10.00-14.00, pokój 206, izabela.jaraszek@uwr.edu.pl). W mailu obowiązkowo należy podać: imię, nazwisko, numer albumu, kierunek, rok, tryb (stacjonarne/niestacjonarne, I/II stopnia).

Konkursy na stanowiska bibliotekarskie w Bibliotece Głónej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Praca w wydawnictwie Publicat

Rekrutacja na unikatowy staż dla polskich studentów

Nabór na staż do wrocławskiej redakcji TVN24
Wrocławski oddział telewizji TVN24 zaprasza studentów kierunków humanistycznych na bezplatny, trzymiesieczny staż w redakcji TVN24 i na portalu TVN24.pl. Mile widziane będą: wiedza z zakresu bieżącej polityki oraz sytuacji społecznej, umiejętność wyszukiwania i dokumentowania ciekawych tematów, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i zaangażowanie. W zamian oferujemy pracę przy tworzeniu materiałów przygotowywanych na antenę TVN24 i na portal internetowy. Po odbyciu stażu najlepsi mają szansę na przedłużenie współpracy. Zapraszamy do przesyłania CV wraz z kontaktem do siebie na adres wroclaw@tvn.pl.

___________________________________________________

Przedsiębiorczość. Praca-biznes-kariera: zajęcia obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia
Aktualny kalendarz zaliczeń (studia stacjonarne)
___________________________________________________

Przypominamy, iż za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki
(w sem. zimowym od dnia 15 X 2016 r., w sem. letnim od 10 III 2017 r.), więcej…

___________________________________________________

Studentów zainteresowanych współpracą z Zespołem ds. Promocji Instytutu prosimy o kontakt z dr Rafałem Werszlerem. W ramach współpracy proponujemy rozwinięcie zainteresowań związanych z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tworzeniem unikalnych materiałów (zdjęć, infografik, memów) i współtworzenie profilu naszego Instytutu na Facebooku. Termin zgłoszeń upływa z końcem stycznia.  Serdecznie zapraszamy.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli
terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium

___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.