Aktualności:

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – informacja o zajęciach.

Informacja o ważności legitymacji studenckich, doktoranckich oraz legitymacji służbowych nauczycieli akademickich.

Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Instytutu/Biblioteki Uniwersyteckiej.

Informacja o formie prowadzenia zajęć w IINiB od 20.10.2020 r.

List prof. dr. hab. Stefana Kiedronia, prodziekana ds. studenckich do studentów pierwszego roku


Informacja o testach kwalifikacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych: Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe I stopień rok.

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych II oraz III PCiS:
podczas zjazdów wyznaczonych w terminach 5-6 grudnia 2020 r. oraz 12-13 grudnia 2020 r. zajęcia odbędą się w trybie zdalnym.

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych I rok PCiS:
zajęcia zaplanowane w czasie kolejnych zjazdów będą do odwołania realizowane w trybie zdalnym.


Studenci i studentki! Absolwentki i absolwenci! Zapraszamy Was na Targi Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które w tym roku będą dostępne Was – on-line – przez pięć dni!


ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY REKTORA UWr oraz DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

List prof. Arkadiusza Lewickiego Dziekana Wydziału Filologicznego do studentów

Instytut INiB działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 116/2020 Rektora UWr z dn. 3.09.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania UWr w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.


Obowiązkowe szkolenie BHP/PPOŻ dla studentów i doktorantów UWr w roku akademickim 2020/21 (do 30.11.2020 r., szkolenie po terminie będzie wymagało opłaty)

Zapisy na przedmioty opcyjnie – informacja dla studentów
Zajęcia opcyjne zdalne dla studentów studiów I stopnia z oferty Instytutu SKŚiO
Zajęcia opcyjne w języku angielskim z oferty Instytutu SKŚiOInformacja dla studentów I r. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich: stypendium MŁODY BADACZ 2020-25


Zainteresowanych wyjazdem w ramach programu ERASMUS+ zapraszamy do skontaktowania się z dr Agnieszką Łuszpak, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w aplikacji MS Teams w usłudze MSOffice 365 dla UWr (środa 13.00-15.00).  Więcej informacji na stronie http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze 


Publikowanie cyfrowe i sieciowe, studia niestacjonarne – informacja o lektoratach języka obcego (rok II i III)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (INB), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego 

Publikowanie cyfrowe i sieciowe (PCiS), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego 

INB oraz PCiS, studia II stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego


Uwaga: studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia (INIB i PCIS) – lektorat języka obcego w sem. 3 (B2+).

Uwaga: studenci I roku INB I stopień, studia stacjonarne-testy kwalifikacyjne SPNJO UWr.


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl., prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– legitymacje studenckie decyzją MNiSW zachowują ważność do 30.10.2020,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr, w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja


Uczestnicy szkolenia Coprywritning w praktyce z mgr Szymonem Barabachem, proszeni są o zgłaszanie się po odbiór certyfikatów w godzinach pracy sekretariatu.


Studia lub praktyki za granicą ERASMUS+

Zaczynamy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akad. 2020/2021 na semestr zimowy i letni. W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii, na Litwie lub w Szwecji (http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze). Rekrutacja na praktyki odbywa się w systemie ciągłym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Absolwenci!
Szanowni Studenci!
Jeśli pracujecie lub niedawno pracowaliście Państwo w bibliotece szkolnej poza granicami Polski (również jako wolontariusze) – zachęcamy do podzielenia się z polskimi czytelnikami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Szczególnie interesuje nas:
– status biblioteki szkolnej (czy jest częścią szkoły?) i zatrudnionych tam osób (czy są nauczycielami?);
– warunki zatrudnienia (czy są jakieś zasady/standardy np. związane z liczbą uczniów?);
– warunki pracy biblioteki w konkretnym kraju (lokal, budżet, czas otwarcia) i jej główne zadania (czy bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej/informacyjnej/medialnej?;
– czy nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w bibliotece lub czytelni, w oparciu o jej warsztat informacyjny?);
– jakie formy pracy kulturalnej i propagowania czytelnictwa są prowadzone w tych bibliotekach? Które z nich cieszą się szczególnym zainteresowaniem czytelników?;
– jak lokalna specyfika wpływa na codzienne funkcjonowanie biblioteki szkolnej?;
– każda dodatkowa informacja, fotografie pokazujące wnętrza bibliotek szkolnych oraz prowadzonych przez nie zajęć itp.
Relacje przygotowane w formie pisemnej proszę kierować na mój adres mailowy bogumila.staniow@uwr.edu.pl
Po konsultacji i zakwalifikowaniu teksty będą się ukazywać w najważniejszym polskim periodyku dla bibliotekarzy szkolnych: “Bibliotece w Szkole”.
Osobom chętnym oferuję pomoc w ostatecznej redakcji tekstów.
prof. Bogumiła Staniów


ERASMUS+
Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje Pracownia Konsultacji i Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii, ul. Dawida 1; rejestracja przez stronę www lub tel. (71) 367 18 14)
a także Poradnia Psychologiczna (ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja na andres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).


Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do sekretariatu (w formie drukowanej lub skanu e-mailem na adres ib.ibi@uwr.edu.pl) zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach lub w działalności charytatywnej (np. wolontariat).


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.


Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium


Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II