• IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
Reklama

Błędy w USOS wraz
z obowiązkowym podaniem: imienia i nazwiska, numeru indeksu, trybu studiów (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia) oraz roku studiów należy zgłaszać mailem: usos@ibi.uni.wroc.pl

Online
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
LogowanieNOWA KONFERENCJA INSTYTUTU
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników (3-5.12.2014)

UWAGA! MOŻNA JESZCZE NADSYŁAĆ PROPOZYCJE REFERATÓW!

CALL FOR PAPERS
Methods and tools in the research of digital writing and its readers/users

Zapisy w USOS na zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną się 27.09.2014 o godz 12:00

Studenci I roku PCiS oraz INB nie biorą udziału w zapisach.
Zapisy w USOSweb na zajęcia wybierane będą prowadzone w pierwszym tygodniu

nowego roku akademickiego 2014/2015.

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane
są w drugim tygodniu semestru zimowego.
 


Uprzejmie informujemy, iż w czwartek 2.10.2014 r. ogłoszone zostały "godziny dziekańskie" dla studentów I roku studiów I stopnia. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia rozpoczynają zajęcia dydaktyczne od 2.10.2014 r.

 


 

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla nowo przyjętych studentów
Wydziału Filologicznego odbędzie się 2.10.2014 r. w Auli Leopoldyńskiej UWr w godz. 13.00-14.15.

REKRUTACJA

Publikowanie cyfrowe i sieciowe NOWY KIERUNEK

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo NOWY PROGRAM

1. Testy kwalifikacyjne z języka nowożytnego dla studentów PCiS przyjętych na studia w r. 2014/2015
2. Testy kwalifikacyjne z języka nowożytnego dla studentów INB przyjętych na studia w r. 2014/2015
3. Testy kwalifikacyjne z języka nowożytnego dla studentów I r. studiów II stopnia (r. akad. 2014/2015)

Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2014/2015 nie będzie pobierał opłat za drugi kierunek

WYNIKI REKRUTACJI

Uwaga!
Wolne miejsca na bezpłatnych studiach stacjonarnych I stopnia.
Zapraszamy na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Rejestracja w systemie IRK od 28 lipca do 15 września 2014 r.
Szczegółowy harmonogram tutaj.

Zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014/2015

"Praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ także dla ABSOLWENTÓW

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w sposób ciągły – cały czas są wolne miejsca.

Więcej informacji: https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja
oraz  u instytutowego koordynatora programu Erasmus, dr Agnieszki Łuszpak
tel.: 71 37 52 861, pok. 107, email: agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl


KONKURS „STUDENCI PROJEKTUJĄ”
dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr ogłasza konkurs dla studentów na przygotowanie
projektu
graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

 Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 3–5.12.2014 r. konferencja naukowa. Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, identyfikatorów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.

Nie przegap tej okazji
To szansa na przygodę z typografią

Tryb przepisywania ocen w USOS - pismo prof. dr hab. Bogumiły Staniów

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 7 stycznia 2013r.

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UWr z dn. 18.12.2012 r. w sprawie określenia minimalnych warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS.

Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dn. 16.01.2012 r.
w sprawie warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich

Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.

REAKTYWACJA NA STUDIA I POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW w roku akad. 2014/2015 Dotyczy Studentów II roku studiów II stopnia

PRACA