• IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
 • IINiB
Reklama

Błędy w USOS wraz
z obowiązkowym podaniem: imienia i nazwiska, numeru indeksu, trybu studiów (stacjonarne /niestacjonarne, I/II stopnia) oraz roku studiów należy zgłaszać mailem: usos@ibi.uni.wroc.pl

Online
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
LogowanieREKRUTACJA - STUDIA LUB PRAKTYKI ZA GRANICĄ

Tylko do 20 LUTEGO 2015 r. można się zgłaszać na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2015/2016. Do programu Erasmus+ Praktyki prowadzony jest nabór ciągły.

W ramach programu można studiować jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, na Litwie, w Chorwacji, Estonii i Słowenii) oraz odbyć obowiązkowe lub dodatkowe praktyki studenckie w dowolnym kraju UE.

Więcej informacji na stronie http://international.uni.wroc.pl/pl/studenci oraz http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/erasmus-english/llp-erasmus-program

Zainteresowani studenci obu kierunków - pcs i inib - proszeni są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mejlowy. Rozwiejemy wątpliwości, ułatwimy decyzję, pomożemy w organizacji wyjazdu.
Koordynator programu Erasmus+
dr Agnieszka Łuszpak
agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl


 


"Spotkania informacyjne ERASMUS+
Studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych wyjazdem na stypendium w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016 zapraszamy na spotkania informacyjne 26.11.2014 godz. 13:15, WPAiE, budynek D, ul. Uniwersytecka 7/10, sala 3D."

"Konkurs "Studenci projektują" rozstrzygnięty!
I miejsce zdobyli wspólnie wykonanym projektem Katarzyna Cieślińska i Dariusz Gwóźdź.
II miejsce zajęła Anna Przybylska. III przypadło ex aequo projektom Doroty Kolendy i Marty Głuszek.


Obowiązkowe szkolenie BHP i PPOŻ dla studentów I roku INB oraz PCiS.

UWAGA!!! DODATKOWA REKRUTACJA NA ERASMUS+ STUDIA

Wciąż są wolne miejsca na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim.

Więcej informacji na stronie http://international.uni.wroc.pl/pl/studenci lub na naszej stronie domowej w zakładce: Erasmus.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mailowy z koordynatorem Programu Erasmus+ dr Agnieszką Łuszpak (agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl).

"Praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ także dla ABSOLWENTÓW

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest w sposób ciągły – cały czas są wolne miejsca.

Więcej informacji: https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/llp-erasmus-praktyki/rekrutacja
oraz  u instytutowego koordynatora programu Erasmus, dr Agnieszki Łuszpak
tel.: 71 37 52 861, pok. 107, email: agnieszka.luszpak@ibi.uni.wroc.pl


Tryb przepisywania ocen w USOS - pismo prof. dr hab. Bogumiły Staniów

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 7 stycznia 2013r.

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UWr z dn. 18.12.2012 r. w sprawie określenia minimalnych warunków ponownego wpisu na semestr (rok) oraz dopuszczalnego deficytu punktów ECTS.

Komunikat 1/2012 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dn. 16.01.2012 r.
w sprawie warunków i zasad przygotowania pisemnych prac studenckich

Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 25.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 150/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.09.2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.

REAKTYWACJA NA STUDIA I POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW w roku akad. 2014/2015 Dotyczy Studentów II roku studiów II stopnia