Aktualności:

Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22:

Gratulujemy przyjętym na studia w Instytucie INiB Uniwersytetu Wrocławskiego i serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Adaptacyjnych zaplanowanych 4 i 5 października br.

Instrukcja logowania do obowiązkowego szkolenia bhp w roku aka. 2021/2022

Terminy i miejsca złożenia ślubowania oraz odebrania legitymacji

Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, I stopień        Publikowanie cyfrowe i sieciowe, I stopień

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, II stopień       Publikowanie cyfrowe i sieciowe, II stopień

Pod koniec bieżącego miesiąca na adresy mailowe podane podczas rekrutacji wysłane będą dane dostępowe do kont w USOSweb czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów.

Pytania dotyczące stypendiów socjalnych, zapomóg, akademików,
prosimy kierować do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (tel. 71 375 22 35).
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w środę 6 października.

Serdecznie zapraszamy do udziału w: organizacjach studenckich, sekcjach sportowych, chórze Gaudium, Zespole Tańca Dawnego UWr


Wyniki rekrutacji


Harmonogramy dyżurów Komisji Rekrutacyjnych 2021 r.:

Studia stacjonarne drugiego stopnia PCiS oraz INiB

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia                       Studia niestacjonarne drugiego stopnia


Harmonogram zapisów na zajęcia:

Tura I                                                                    Tura II

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. godz. 10:00                    Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. godz. 10:00

Zakończenie: 26.09.2021 r. godz. 23:59                     Zakończenie: 30.09.2021 r. godz: 23:59

 

„Uwaga: Instytut zastrzega możliwość przepisania studentów między grupami w pierwszych dniach semestru.

Prosimy także o zapoznanie się z informacją na temat zapisów na zajęcia opcyjneormacja


Lektoraty z języka obcego

Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022

Zapisy na lektoraty języków obcych w SPNJO – starsze lata
studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie


ERASMUS+ rekrutacja jesienna!
Trwa dodatkowy nabór na wyjazdy stypendialne w semestrze letnim 2021/2022.
Są jeszcze wolne miejsca: CHORWACJA, Osijek i Zadar; CZECHY, Praga; ESTONIA, Tallin; FRANCJA, Montpellier; LITWA, Kłajpeda i Wilno; PORTUGALIA, Coimbra; SŁOWENIA, Ljubljana. Więcej informacji: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmusZainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z koordynatorem instytutowym – dr Agnieszką Łuszpak, mailowo (agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl) lub poprzez MS Teams. Warto też obejrzeć prezentację przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, dostępną na stronie:
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

Studia lub praktyki za granicą ERASMUS+

Trwa nabór na wyjazdy stypendialne w ramach Erasmus+ studia w roku 2020/21. Dzięki programowi można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii, na Litwie lub w Szwecji (http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus/praktyki-i-staze).

Rekrutacja na praktyki odbywa się w systemie ciągłym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Agnieszką Łuszpak, (agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!


ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY REKTORA UWr oraz DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami i ogłoszeniami
w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.


Szkolenia oraz wykłady otwarte


Jak złożyć podanie w IINiB – instrukcja dla Studentów


List dr Małgorzaty Kolankowskiej do studentów Wydziału Filologicznego


Informacja o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs BHP


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja


Samorząd Studencki UWr poszukuje osób, które chciałyby stać się przewodnikami zagranicznych studentów przyjeżdżających na nasz Uniwersytet.

Mile widziani są zwłaszcza studenci, którzy sami uczestniczyli w wymianie Erasmus lub chcą na taką wyjechać. Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie:
https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/buddy-system


Informacja o lektoratach języka obcego:

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe, studia niestacjonarne – informacja o lektoratach języka obcego (rok II i III)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (INiB), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe (PCiS), studia I stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego

INiB oraz PCiS, studia II stopnia stacjonarne – lektoraty języka obcego


Studenci Instytutu INiB UWr:

– studenci i doktoranci UWr mają obowiązek sprawdzania na bieżąco UMAILa oraz komunikowania się
z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez adres mailowy w domenie uwr.edu.pl.
Prosimy o podanie w temacie maila imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów oraz numeru indeksu,
– w sprawie lektoratów należy kontaktować się ze SPNJO UWr,
– w sprawie zajęć wf z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UWr,
– bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie
sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae!
dr hab. A. Firlej-Buzon


Szanowni Absolwenci!
Szanowni Studenci!

Jeśli pracujecie lub niedawno pracowaliście Państwo w bibliotece szkolnej poza granicami Polski (również jako wolontariusze) – zachęcamy do podzielenia się z polskimi czytelnikami swoimi doświadczeniami
i spostrzeżeniami. Szczególnie interesuje nas:

– status biblioteki szkolnej (czy jest częścią szkoły?) i zatrudnionych tam osób (czy są nauczycielami?);
– warunki zatrudnienia (czy są jakieś zasady/standardy np. związane z liczbą uczniów?);
– warunki pracy biblioteki w konkretnym kraju (lokal, budżet, czas otwarcia) i jej główne zadania;
– czy bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej/informacyjnej/medialnej?;
– czy nauczyciele prowadzą zajęcia przedmiotowe w bibliotece lub czytelni, w oparciu o jej warsztat informacyjny?);
– jakie formy pracy kulturalnej i propagowania czytelnictwa są prowadzone w tych bibliotekach? Które z nich cieszą się szczególnym zainteresowaniem czytelników?;
– jak lokalna specyfika wpływa na codzienne funkcjonowanie biblioteki szkolnej?;
– każda dodatkowa informacja, fotografie wnętrza bibliotek szkolnych oraz prowadzonych przez nie zajęć itp.

Relacje przygotowane w formie pisemnej proszę kierować na mój adres mailowy bogumila.staniow@uwr.edu.pl
Po konsultacji i zakwalifikowaniu teksty będą się ukazywać w najważniejszym polskim periodyku dla bibliotekarzy szkolnych: “Biblioteka w Szkole”. Osobom chętnym oferuję pomoc w ostatecznej redakcji tekstów.
prof. Bogumiła Staniów


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonują:

Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego (Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 3 p. 14;
rejestracja przez stronę WWW lub tel. (71) 367 18 14);

Poradnia Psychologiczna (ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja mailowa
wyłącznie z domeny @uwr.edu.pl na adres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).


Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o terminowe dostarczanie zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach, a także w działalności charytatywnej (np. wolontariat) do sekretariatu w formie drukowanej lub cyfrowej jako załącznik w postaci skanu na adres poczty elektronicznej ib.ibi@uwr.edu.pl)


Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu obserwowanie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia oraz ich przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy, a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów. Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia w Instytucie, umożliwią modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INiB i PCiS.


Uczestnicy szkolenia Copywriting w praktyce z mgr Szymonem Barabachem, proszeni są o zgłaszanie się po odbiór certyfikatów w godzinach pracy sekretariatu.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r.,
którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium