Aktualności:

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Zajęcia opcyjne dla studentów PCiS i INB w Instytucie SKŚiO

Prosimy o sprawdzenie indeksów elektronicznych, gdyż przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyska z nich zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Szczegóły dotyczące zapisów na lektoraty

Zajęcia ogólnowydziałowe: Rynek pracy (studia I stopnia) i Przedsiębiorczość (studia II stopnia)

Informacja o szkoleniu BHP w semestrze letnim roku akad. 2018/2019

Ankieta dla studentów II roku studiów licencjackich

Praca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuSzanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do sekretariatu (w formie drukowanej lub skanu e-mailem na adres ib.ibi@uwr.edu.pl) zaświadczeń potwierdzających Państwa uczestnictwo w wydarzeniach naukowych np. udział czynny lub bierny w konferencjach lub w działalności charytatywnej (np. wolontariat).

Ogłoszenie o pracę dla studentów


Szanowni Studenci!

Rusza kolejna odsłona programu na realizację ciekawego projektu badawczego – konkurs „DIAMENTOWY GRANT”: MNiSW ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji Programu.
Zachęcamy do wzięcia udziału!


Studenci I roku studiów I, II i III stopnia są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP/PPOŻ:
Instrukcja logowania do wstępnego szkolenia bhp dla studentów w roku akademickim 2018/19
Informacje dotyczące opłaty za powtarzanie szkolenia wstępnego bhp


OTWARCIE PRACOWNI HUMANISTYKI CYFROWEJ – relacja

Tabela przedmiotów opcyjnych w semestrze letnim roku akad. 2018/2019
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…
Suma punktów ECTS zdobytych w semestrze ma wynosić 30, zaś w roku akademickim równać się 60 ECTS.
Podania ws. dydaktycznych kierowane do władz dziekańskich Wydziału Filologicznego złożone po upływie dwóch tygodni semestru zimowego nie będą rozpatrywane.


Szczegóły dotyczące zapisów na lektoraty
Informacje o zapisach na testy dla I stopnia INiB oraz PCiS oraz zapisy na lektorat B2+ dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019
INiB                                   PCiS                                   Studia II stopnia


ERASMUS+
Fotorelacja z ERASMUSA – Michał Cisek             Relacja z ERASMUSA w Borås (Szwecja)

Studentów obcokrajowców zapraszamy w roku akademickim 2018/19 do realizacji zajeć w języku angelskim:
Books in online anglophone information services oraz Picturebooks – trends on the world book market.


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zaprasza na studia podyplomowe:


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE – informacje:

Opiekunem praktyk na kierunku PCiS, studia I stopnia jest pani mgr Karina Nabiałczyk.
W sekretariacie jest dostępny wykaz miejsc praktyk (dla studentów kierunku INiB) oraz dla wszystkich Państwa obowiązkowa do wypełnienia deklaracja (jest ona podstawą wysłania na praktyki).
Deklarację można także wypełnić elektronicznie i podpisaną złożyć w sekretariacie Instytutu.


Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.


Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium


Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II