Aktualności:

Rejestracja (w USOSweb) na zajęcia w semestrze letnim 2015/16 odbędzie się:
od (godz. 8:00) 15.02.2016 (poniedziałek) do (godz. 21:00) 19.02.2016 (piątek)
– II tura/ korekty:
od (godz. 8:00) 7.03.2016 (poniedziałek) do (godz. 21:00) 11.03.2016 (czwartek)

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UWr nr 259/2015 z dnia 17.11.2015 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym UWr  w sesji zimowej r. 2015/16 nie będzie wymagane dokonywanie wpisów w indeksach. Podstawową formą dokumentowania przebiegu studiów jest wpis do USOS. Student może uzyskiwać wpisy do indeksu, który pozostaje jego własnością i jest dodatkowym potwierdzeniem otrzymania oceny.

W celu zaliczenia praktyk prosimy o zgłaszanie się z dokumentacją przebiegu praktyk oraz danymi instytucji przyjmującej (pełna nazwa, adres, NIP itp.) do opiekunów praktyk w godzinach konsultacji (studenci INB
i osoby realizujące kształcenie modułowe do dr Haliny Rusińskiej-Giertych, studenci PCIS do dr Bożeny Hojki).