Aktualności:

 

STUDIA lub PRAKTYKI za granicą ERASMUS+. Rekrutacja do 28 LUTEGO!  

Zaczynamy nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2018/2019 na semestr zimowy i letni.
W ramach programu można studiować przez jeden lub dwa semestry we Francji, Portugalii, Czechach, Słowenii, Chorwacji, Estonii albo na Litwie czy w Szwecji  (więcej: http://www.ibi.uni.wroc.pl/erasmus).

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów Instytutu na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym, dr Agnieszką Łuszpak, tel. 71 37 52 413, pok. 208, agnieszka.luszpak@uwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 _______________________________________________

Relacja z pobytu na Erasmusie w Borås (Szwecja)

_______________________________________________

Miło nam poinformować, iż na rynku wydawniczym pojawiła się długo wyczekiwana, 2-tomowa (w sumie 1546 stron) kopalnia wiedzy o książce pod redakcją znawczyń „życia książki”
– Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Niezbędne każdemu intelektualiście źródło informacji o różnorakich, często skomplikowanych, związkach łączących człowieka i książkę. Zachęcamy do obejrzenia, przeczytania, badania, eksplorowania bibliologicznej tematyki!
Zobacz więcej na stronie Wydawnictwa UWr

Terminy egzaminów w sesji po semestrze zimowym 2017/2018 – aktualizowane na bieżąco:

Egzaminy w sesji zimowej 2017/2018 – studia stacjonarne

Egzaminy w sesji zimowej 2017/2018 – studia niestacjonarne


Uwaga: zmiana w organizacji roku akademickiego 2017/2018 – Komunikat Rektora UWr z dnia 10.01.2018


Obowiązkowe szkolenie BHP – informacje
Szkolenie BHP – instrukcja rejestracji i logowania
Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

Przedmioty opcyjne w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018
Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą. Za niewniesienie raty/opłaty w obowiązującym terminie naliczane są ustawowe odsetki więcej…

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
– student I semestru studiów I stopnia jest zobowiązany uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w programie I semestru,
– liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w semestrze I wynosi 30,
– w pierwszym semestrze studiów I stopnia PCiS należy zrealizować zajęcia opcyjne za 5 ECTS
(studenci I roku studiów niestacjonarnych PCiS zapisują się na dwa spośród trzech przedmiotów opcyjnych).

Informacje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr:
Studenci niestacjonarni I rok PCiS – informacja o teście językowym! – zmiana godzin
Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w SPNJO
Informacja o lektoratach dla kierunku PCiS I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach dla kierunku INB I stopnia stacjonarne
Informacja o lektoratach na studiach II stopnia

Rynek pracy (dawne Podstawy przedsiębiorczości) – II i III rok studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
W programie studiów INB oraz PCiS znajduje się obowiązkowy przedmiot: Rynek pracy. Zajęcia organizowane są dla całego Wydziału Filologicznego. Odbędą się dwa spotkania merytoryczne i jedno zaliczeniowe więcej…
_______________________________________________

Szanowni Państwo, Absolwenci Instytutu INiB!

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, która ma na celu śledzenie losów zawodowych Absolwentów Instytutu INiB UWr. Wyniki ankiety pozwolą nam ocenić efektywność programów kształcenia, jego przystosowanie do potrzeb pracodawców, rynku pracy a także dalszego rozwoju zawodowego naszych Absolwentów.
Zebrane informacje nt. sytuacji zawodowej Absolwentów oraz ocena skuteczności procesu kształcenia
w Instytucie, umożliwią ewentualne modyfikacje programów kształcenia realizowanych na kierunkach INB i PCiS.
________________________________________________

Spotkania w “Nehringu” – wykłady popularnonaukowe w IFP – informacja
________________________________________________

Studenci Projektują. Konkurs dla studentów na projekt materiałów graficznych dotyczących
konferencji Funkcje bibliotek – dawniej i dziś.

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego
Uwaga studenci studiów I stopnia immatrykulowani przed 1.10.2015 r., którzy nie ukończyli terminowo studiów oraz nie uzyskali absolutorium
___________________________________________________

Konkursy, spotkania, szkolenia, warsztaty, wolontariat…

1. Jesteś młody, kreatywny i lubisz projektować? Spróbuj swoich sił w Strefie Studenta
2. Szukasz pracy? Wykorzystaj projekt “Stawiam na siebie
więcej…
3. Umów się na spotkanie z doradcą kariery w ramach projektu Uniwersytet Kompetencji II
___________________________________________________

Potrzebne osoby do pracy w projekcie CLARIN-PL.

Oferta pracy jako Technical Writer