Aktualności:

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów
na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W WIELOKULTUROWYM MIEŚCIE

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 12‒13 maja 2022 r. konferencja naukowa (w formie online).
Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu itp.)
na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.

Zapraszamy do udziału!

WIĘCEJ INFORMACJI


Uprzejmie przypominam o wynikającym z Komunikatu Nr 81/2021 Rektora  UWr z dnia 12.11.2021 r. … obowiązku zakrywania ust i nosa przez pracowników, studentów i doktorantów przebywających w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym Instytucie INiB, oraz o obowiązku wietrzenia sal dydaktycznych.Bardzo proszę nie lekceważyć tych obowiązków i nie narażać zdrowia swojego ani innych.

Dyrektor Instytutu INiB
A. Firlej-Buzon


Zarządzenia i komunikaty Rektora UWr oraz Dziekana Wydziału Filologicznego

Bardzo prosimy studentów i doktorantów o zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami
i ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemicznej oraz przestrzeganie wytycznych służących ochronie zdrowia.


Informacja o programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o programie stypendialnym dla młodych humanistów przewidzianym na przedział od grudnia 2021 r. do października 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2021 r. pod adresem Instytutu De Republica.
Wszystkie informacje dotyczące programu oraz harmonogramu stypendium są dostępne na ww. stronie w zakładce Stypendium.


Erasmus+ Studia | Biuro Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją stypendystki z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa p. Estery Matkiewicz udostępnioną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Materiał umieszczony został na koncie Biura Współpracy Międzynarodowej w serwisie YouTube pod następującym adresem.
Autorce gratulujemy sukcesów oraz doskonałego materiału dokumentującego zalety programu Erasmus+.


Zaproszenie na webinarium

To czwarte już webinarium w ramach projektu I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2020), realizowanego przez Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy pod auspicjami Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Osoby, które chcą wziąć udział w IV webinarze (Przemoc: stara/nowa trauma/y) w ramach projektu „I znów prolog?” serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w sekcji


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonują:

Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego
(Instytut Psychologii, ul. J. Wł. Dawida 3 p. 14;
rejestracja przez stronę WWW lub tel. (71) 367 18 14);

Poradnia Psychologiczna
(ul. Kuźnicza 49/55; obowiązuje rejestracja mailowa
wyłącznie z domeny @uwr.edu.pl na adres: alina.czapiga@uwr.edu.pl).

Studencki Ambasador Wydziału Filologicznego

List dr Małgorzaty Kolankowskiej do studentów w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocniczki dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego


Lektoraty z języka obcego:

PCIS: komunikat o terminie testów kwalifikacyjnych oraz rejestracji na testy dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Informacje oraz wykaz łączonych grup lektoratowych dla filologii polskiej i PCiS studia niestacjonarne II i III rok.

Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022


Jak złożyć podanie w IINiB – instrukcja dla Studentów


Informacja o płatności dla osób powtarzających przedmiotowy kurs BHP


Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów i doktorantów – informacja